Logo

Muftija Grabus sudjelovao u raspravi o pravima djeteta u Ujedinjenim nacijama u Ženevi

12 03 2019 02 mutija grabus evropa

U okviru sesija o ljudskim pravima, u Ujedinjenim nacijama u Ženevi je 6.3.2019. godine održan panel o temi “Okončanje nasilja nad djecom - doprinos vjerskih zajednica’’.

Panel su organizirali Međunarodna organizacija Arigatou - sve za djecu, u sudjelovanju sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara UN-a protiv nasilja nad djecom, KAICIDOM i Međunarodnom organizacijom World Vision.

Ujedinjeni narodi su jednoglasno na Generalnoj skupštini 20. novembra 1989. godine usvojili Konvenciju o pravima djeteta. Pojedinačno su Konvenciju usvojile sve države članice UN-a. Ove godine 20. novembra bit će obilježena 30. godišnjica od usvajanja Konvencije. U toku 2019. godine u saradnji sa ekspertima o pravima djeteta, predstavnicima vjerskih zajednica i znanstvenicima, bit će realizirano istraživanje o stavovima i pogledima na Konvenciju o pravima djeteta iz religijske perspektive.

U srijedu 6.3.2019. godine održan je panel kojim je započeta javna rasprava o temi:’’Kako vjerske zajednice mogu dati doprinos u poboljšanju poštivanja prava djeteta i okončanju nasilja nad djecom’’. Moderator panela Maria Lucia Uribe, direktorica Međunarodne organizacije Arigatou - sve za djecu, predstavila je važnost Konvencije o pravima djeteta i projekte na kojima će organizacija raditi u obilježavanju 30. godišnjice usvajanja Konvencije. Na panelu su sudjelovali gospođa Marta Santos Pais, specijalna predstavnica generalnog sekretara UN-a na pitanjima protiv nasilja nad djecom, muftija prof. dr. Nedžad Grabus, profesor Muhammed Abu Nimer, specijalni savjetnik Međunarodnog centra za dijalog (KAICID), velečasni Christo Greyling, direktor u Međunarodnoj organizaciji World Vision, rabin Diana Gerson, potpredsjednica Upravnog odbora rabina u New Yorku i Reanata Winter, predsjednica Komiteta UN-a o pravima djeteta. Na panelu su uvodne i zaključne stavove iznijeli ambasador Misije Kraljevine Maroko u UN-u u Ženevi Omar Zniber, mitropolit Grčke pravoslavne crkve u Parizu Emanuel, ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata u UN-u u Ženevi Obaid Salem Al Zaabi, te predstavnik Njemačke u UN-u. Skupu je prisustvovao i predstavnik ambasade Organizacije za islamsku saradnju u UN-u u Ženevi Halim Grabus.

Muftija Grabus je govorio o islamskom konceptu prava djeteta zasnovanom na Kur’anu i sunnetu. Naglasio je da je Božiji poslanik Muhammed, a.s., skraćivao namaz kako bi mati koja je u džematu obavljala namaz mogla utišati uplakano dijete. Govorio je i o važnosti koju tom pitanju posvećuju islamski izvori. U islamskom konceptu postoji snažan potencijal za puno poštivanje prava djeteta. Često društveni, kulturalni, ekonomski, historijski i sigurnosni konteksti dovode do reduciranja tih prava i pogrešnog interpretiranja da je islam kao takav uzrok čestih kršenja prava djeteta, nasilja u porodicama, u oružanim sukobima, zloupotrebe djece u prisilnom radu, dogovorenim brakovima, nasilnog osakaćivanja i obrezivanja ženske djece, itd. To su negativnosti s kojima se osobe koje tumače islam kao vjerski predstavnici, akademski stručnjaci, predstavnici vladinih institucija, obrazovnih ustanova i svi relevantni faktori moraju suočiti i graditi paradigmu u kojoj će biti poštivano pravo djeteta i zaštićeno od mogućih oblika zloupotrebe ili nasilja. Vjerski diskurs o tim pitanjima mora biti jasno artikuliran kako bi se etičke vrijednosti jasno definirale u odnosu na običajnu i društvenu praksu u različitim dijelovima svijeta. Muftija Grabus je naveo primjer pozitivnih pristupa tom pitanju u okviru obrazovnih ustanova IZ-e u BiH i uključenosti imama u društvene tokove u kojima daju svoj doprinos snaženju i poštivanju prava djeteta.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.