A+ A A-

Da li je primljen kurban ako se naknadno ustanovi da je ovca bolesna?

Pitanje:

Ja živim u Holandiji i poslala sam pare da se kupi kurban. Kurban je kupljen i sve se obavilo po propisima, ali kada su kurban zaklali ispostavilo se da ovca nije zdrava i da ima karcinom. Zbog toga se taj kurban nije podijelio nego je zakopan. Sada me interesuje da li će to biti upisano kod dragog Allaha kao kurban? Ja sam nanijetila kurban i halalila taj novac.  

Odgovor:

Ukoliko se znalo, ili je bilo očito, da je životinja bolesna, tada kurban nije ispravan, jer jedan od uvjeta ispravnosti kurbana jeste da životinja koja se žrtvuje bude zdrava. Allahov Poslanik, a.s., rekao je: „Neće se žrtvovati u kurban hromo, čija je hromost očita; ćoravo, čija je ćoravost vidljiva; bolesno, čija je bolest vidljiva; niti previše mršavo, da su mu kosti sasušene.“ (Hadis bilježe Et-Tirmizi, Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madže, a ovo je Et-Tirmizijeva verzija.) Ovaj hadis jasno ukazuje na to da bolesna životinja ne može biti žrtvovana kao kurban. U navedenom slučaju, opunomoćenik u kupovini kurbana bio bi odgovoran za štetu i shodno tome bio bi dužan kupiti drugog kurbana, čije meso bi trebalo u cijelosti podijeliti sirotinji (u humanitarne svrhe).

U slučaju da se nije znalo da je životinja bolesna, niti je bolest bila očita, kurban je ispravan ako su ispunjeni ostali uvjeti koji se odnose na životinju koja se žrtvuje, kao i uvjeti koje mora ispuniti onaj ko prinosi žrtvu i obavlja sam čin prinošenja.

Ako osoba koja žrtvuje kurban ispuni sve uvjete i bude iskrena u svojoj namjeri, ona će biti nagrađena za to djelo, bez obzira što je izostala podjela kurbanskog mesa.

Uzvišeni Allah je rekao: „Do  Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša. (El-Hadždž, 37.)

Vaš slučaj jasno ukazuje na značaj primijene pozitivno-pravnih propisa koji regulišu pitanje klanja životinja. U tom kontekstu je i fetva Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o obaveznosti veterinarskog pregleda kurbana u vrijeme raširenosti zaraznih bolesti ili sumnji u bolest životinje. Ukoliko nema takvih naznaka, veterinarski pregled nije obavezan, ali se treba osloniti na opće pozitivne propise koji regulišu tu oblast. Ispravnost izvršenja obaveze kurbana ne zavisi od tog pregleda, ali onaj ko žrtvuje životinju može snositi odgovornost ukoliko ona bude zaražena ili bolesna. Napominjemo da je podjela mesa bolesne ili zaražene životinje strogo zabranjeno (haram), pa makar se radilo i o kurbanskom mesu.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice