Logo

Da li je dozvoljeno uplaćivanje životnog osiguranja?

Pitanje:

Selam!

Interesuje me stav islama o uplaćivanju životnog osiguranja?

Odgovor:

Preferiramo mišljenje većine islamskih pravnika koji smatraju šerijatski zabranjenim dobrovoljno životno osiguranje. Međutim, ukoliko se neko ipak odluči za taj vid osiguranja, to se tretira kao vid dugoročne štednje, a od glavnice štednog uloga, ukoliko dostiže nisab, godišnje treba izdvajati 2,5% na ime zekata, bez kamate koja se mora u cijelosti podijeliti u dobrotvorne svrhe, nakon što se preuzme od osiguravajuće kuće.

Uzimajući ovo u obzir, jasno je da se takav vid štednje ne isplati, jer se ulog smanjuje davanjem zekata, a prividno povećava kamatom koja se ne smije koristiti za vlastite potrebe nego se mora podijeliti u dobrotvorne svrhe.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.