A+ A A-

Uzimanje kredita radi obavljanja hadža ili umre

Pitanje:

Može li se podići bankovni kredit i otići na umru ili hadž?

Odgovor:

Uzimanje kamatnog kredita dozvoljeno je samo u situacijama nužde i stvarne životne potrebe, a obavljanje umre ne spada u te situacije. Hadž, umra i drugi  ibadeti za čije obavljanje su potrebna materijalna sredstva treba da se obavljaju samo sa halal imovinom. Ukoliko osoba nema dovoljno sredstava da obavi hadž nije ni dužna da ga obavi, iako je obavljanje hadža peta temeljna islamska dužnost. Umra, kao što je poznato nije na stepenu hadža, pa prema tome nema nikakve potrebe niti opravdanja za uzimanjem kamatnog kredita radi obavljanja umre.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice