A+ A A-

Namaz osobe koja ne uči ispravno Kur`an

Pitanje:

Selam alejkum!

Da li je ispravan namaz osobi koja ne uči Kur'an baš pravilno po tedžvidskim pravilima?

Odgovor:

Musliman je obavezan da, shodno mogućnostima, nauči onoliko iz Kur'ana koliko mu je  potrebno za obavljanje namaza. Tu se prije svega misli na suru El-Fatihu i nekoliko drugih kraćih sura i dova. Nije uvjet da se sure/ajeti uče po tedžvidskim pravilima, ali je bitno da se pri učenju sura ne prave velike grješke koje mijenjaju njihovo značenje.