Logo

Propisi vezani za davanje fidje

Pitanje:

Selam!

Imam nekoliko pitanja u vezi davanja fidje. Punac mi je imao nedavno moždani udar i ostale su posljedice kako fizičke tako i mentalne tako da ne znamo da li će ozdraviti da može napostiti propuštene dane posta. Da li smo dužni za njega podijeliti fidju? Isto tako imam nenu 86 godina koja ne može izdržati post jer su dani dugi. Da li je dužna platiti fidju? U kojem iznosu radi se o srednje imučnoj porodici? Da li se fidja može uplatiti za izgradnju džamije, puta, javne česme? Unaprijed vam se zahvaljujem na odgovorima.

Odgovor:

Ukoliko je osoba mentalno zdrava, ali ne može da posti zbog bolesti ili starosti obavezna je izdvojiti fidju. Uzvišeni Allah je rekao: „Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane.“ (El-Bekare, 184)

Davanje fidje, po propisima hanefijskog mezheba, jeste vadžib. No, ako je osoba koja je treba dati siromašna, s nje spada ta obaveza, jer „Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih.“ (El-Bekare, 286.) U tom slučaju, ta osoba treba činiti istigfar (tražiti oprosta od Uzvišenog Allaha). Djeca mogu izdvojiti fidju za svoje roditelje ali nisu obavezna.

U Kur'anu i u hadisu nije preciziran iznos za fidju, a stav hanefijskog mezheba jeste da iznos fidje odgovara iznosu sadekatul-fitra. Visina fidje, kao i sadekatul-fitra, zavisi od ličnog standarda i računa se prosjek troškova dnevne prehrane, računajući samo hranu.

Odluka Vijeća muftija jeste da je taj oznos 7, 10 ili 20 KM, zavisno od standarda osobe.

Shodno Kur'anskom tekstu fidja se daje samo siromašnima. Uzvišeni Allah je rekao: „Onima koji ga jedva podnose - otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.“ (Sura Bekare, 184.)

Fidja se može dati odjednom većem broju siromaha, a može se i za više dana dati jednom siromahu.

Uplatu fidje možete, od prošle godine, realizovati i preko Rijasetovog fonda za fidju koji će Vaša sredstva proslijediti potrebnima.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.