A+ A A-

Post i gutanje vode prilikom uzimanja abdesta

Pitanje:

Selam!

Nedavno mi se javila sumnja da li sam pokvario post. Naime, tokom uzimanja abdesta javila mi se sumnja da sam progutao malo vode. Više sam siguran da nisam progutao. Kako da postupim u ovom slučaju? Allah vas nagradio i svako dobro.

Odgovor:

Ako samo sumnjate da ste progutali vodu, a niste u to sigurni, vaš post je ispravan.