A+ A A-

Da li se može nekome pokloniti ovca za kurban?

Pitanje:

Da li sin može pokloniti ocu ovcu da je on prinese u svrhu kurbana? Sin ima stado ovaca i izdvojio bi jednu kao poklon ocu, a da je on žrtvuje kao kurbana.

Odgovor:

Sin može pokloniti ocu bravče kako bi ga on žrtvovao kao kurbana. Kao i svaki drugi poklon i taj se može prihvatiti ili odbiti. Ukoliko osoba prihvati taj poklon i žrtvuje ga kao kurbana, njen kurban je valjan, ako je životinja ispunjavala uvjete ispravnosti kurbana.