A+ A A-

Šerijatski stav o pisanju maturskih radova za novčanu naknadu

Pitanje:

Es-selamu alejkum!

Dobio sam par prilika za izradu maturskih radova uz određenu novčanu naknadu.

Interesuje me da li su mi te pare halal, tj. da li mi je halal raditi maturski rad za novac?

Pošto sam nažalost već uradio nekoliko radova prije nego sam se zapitao da li su halal pare, da li sam dužan vratiti pare?

Allah da Vama i svima nama podari veliko strpljenje i znanje.

Odgovor:

Poučavanje i pomaganje drugima pri usvajanju nastavnog gradiva su pohvalne radnje za koje se može uzeti i materijalna nadoknada. Međutim, treba praviti razliku između edukacije i pisanja radova (diplomskih, maturskih, magistarskih i sl.) za druge. Prvo (tj. edukacija) je dozvoljeno a drugo (tj. pisanje radova za druge) nije, jer je to jedan vid varanja. Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Ko nas vara nije od nas.“ (Muslim)

Sredstva koja ste uzeli za pisanje radova trebate vratiti ili podijeliti kao sadaku.