A+ A A-

Članovi Sabora 2018-2022.

Sabor Islamske zajednice ima 87 sabornika koji se biraju u izbornim okruzima.

Adresa: Sarajevo, Zelenih beretki 17.

Tel: +387 33 533-000

Email: sabor@islamskazajednica.ba

     Safet Softić, predsjednik

     Edhem Bičakčić, potpredjednik

     Mirza Šabić, potpredsjednik

     Faruk Hašimović, sekretar

Sarajevski izborni okrug

 1. Sadrudin Išerić, Sarajevo
 2. Belma Bešlić, Sarajevo
 3. Senad Ćeman, Sarajevo
 4. Mina Pleh, Sarajevo
 5. Fuad Ohranović, Sarajevo
 6. Esad Tanović, Sarajevo
 7. Edhem Bičakčić, Sarajevo
 8. Nedim Matoruga, Sarajevo
 9. Azem Mulalić, Sarajevo
 10. Mirsad Mujić, Kiseljak
 11. Ermin Zahirović, Kakanj
 12. Hilmo Neimarlija, Visoko
 13. Adis Hrvat, Vareš

Tuzlanski izborni okrug

 1. Amir Karić, Tuzla
 2. Safet Softić, Banovići
 3. Hazim Bašić, Srebrenik
 4. Enisa Okanović, Bijeljina
 5. Enver Zerem, Tuzla
 6. Mensur Husić, Tuzla
 7. Nurdin Peštalić, Gradačac
 8. Fahrudin Mujanović, Odžak
 9. Nevres Fatić, Kalesija
 10. Mirza Saračević, Vlasenica

Bihaćki izborni okrug

 1. Indira Ahmetašević, Cazin
 2. Mensur Ćehić, Bihać
 3. Alma Šahinović, Bužim
 4. Sulejman Alagić, Velika Kladuša
 5. Ilijas Harčević, Bosanska Krupa
 6. Sakib Džaferović, Kozarac
 7. Osman Hasanbegović, Sanski Most

Banjalučki izborni okrug

 1. Muris Abdurahmanović, Derventa
 2. Smail Đuzel, Banja Luka
 3. Besim Šeper, Bosanska Gradiška
 4. Omer Veladžić, Bosanska Dubica
 5. Elvir Mehinagić, Prnjavor
 6. Mirsad Hamedović, Ključ
 7. Miralem Avdić, Kotor Varoš

Goraždanski izborni okrug

 1. Edin Karaman, Višegrad
 2. Mustafa Bećirović, Rogatica
 3. Edib Efendić, Ustikolina
 4. Emina Šarić-Krajišnik, Foča
 5. Hfz. Ahmedin Bećirspahić, Goražde
 6. Kenan Kanlić, Goražde
 7. Emir Oković, Goražde

Mostarski izborni okrug

 1. Damir Sadović, Mostar
 2. Ćamil Tabaković, Mostar
 3. Džemail Ćibo, Konjic
 4. Ramiz Zahirović, Jablanica
 5. Dževad Hadžić, Livno
 6. Sadet Bilalić, Gacko
 7. Tarik Mujanović, Ljubuški

Travnički izborni okrug

 1. Fatima Ćurić, Travnik
 2. Saudin Lendo, Travnik
 3. Vildan Hajić, Bugojno
 4. Elvedin Hamzakadić, Donji Vakuf
 5. Zehrudin Hadžić, Jajce
 6. Abdulaziz Rizvić, Novi Travnik
 7. Suad Jašarević, Vitez

Zenički izborni okrug

 1. Jakub Salkica, Zenica
 2. Suvad Isaković, Zenica
 3. Mustafa Čaušević, Žepče
 4. Nagib Mujkić, Zavidovići
 5. Emira Drnda-Čičeklić, Maglaj
 6. Fuad Omerbašić, Tešanj
 7. Dževad Hopić, Doboj

Mešihat IZ u Srbiji

 1. Muamer Zukorlić, Novi Pazar
 2. Admir Muratović, Novi Pazar
 3. Abdurrahman Kujević, Rožaje
 4. Samir Tandir, Prijepolje
 5. Fahrudin Ćosović, Tutin

Mešihat IZ u Hrvatskoj

 1. Ferid Latić, Slavonski Brod
 2. Omer Omanović, Pula
 3. Mirza Mešić, Zagreb
 4. Bermin Meškić, Zagreb
 5. Mirza Šabić, Zagreb

Mešihat IZ u Sloveniji

 1. Eldin Velagić, Ljubljana
 2. Ifet Suljić, Škofja Loka
 3. Ajdin Ajšić, Velenje
 1. Sifet Omerović, Australija
 2. Senad Podojak, Austrija
 3. Fadila Jašarević, Švedska
 4. Aldin Kusur, Njemačka
 5. Midhat Hajrović, Njemačka
 6. Muaz Redžić, Sjeverna Amerika
 7. Alija Džekić, Sjeverna Amerika
 8. Majda Rustemagić, Holandija
 9. Jasmin Demić, Švicarska