A+ A A-

Rođenje/akika

Davanja imena djetetu po osobi koja je preselila
Da li je dozvoljeno meso od akike dati, između ostalih, i komšiji nemuslimanu?
Posebno obilježavanje 18. rođendana
Šerijatski stav o slavljenju rođendana
„Otklanjavanje“ kurbana za akiku
Šerijatski stav o vještačkoj oplodnji
Akika i uplata kurbana
Doniranje majčinog mlijeka
Značenje imena Sabira
Da li je Sara muslimansko ime?
Dug i klanje kurbana za akiku
Otac i učenje ezana i ikameta novorođenčetu
Darivanje djeteta prilikom rođenja
Muško ime Isak
Dug i klanje kurbana za akiku
Naknadno šišanje bebe i davanje sadake
Običaji vezani za sunećenje djeteta
Prisustvovanje rođendanskim zabavama
Sunećenje djeteta tokom ramazana
Imena Arian, Arijan, Arjen, Arjan ili Adrian
Ime Isak
Obaveze prilikom rođenja muškog djeteta
Da li se za akiku i kurban-bajram može zaklati jedan kurban?
Ko priređuje akiku djetetu?
Ko ima pravo da nadije ime djetetu?
Da li je ime Erina muslimansko?
Nadijevanje imena Malik
Do kada se kurban-akika može najkasnije zaklati?
Propisi za kurban-akiku
Da li je grijeh ispeći kurban za dijete i potom ga podijeliti rodbini?
Nadijevanje imena Adyan
Kako odrediti iznos sadake prilikom šišanja novorođenčeta?
Klanje dva kurbana za žensko novorođenče
Nadijevanje imena Alan
Ime Zulkarnejn
Mijenjanje imena djetetu
Imena Dino i Sumea
Ime Sarah
Koji dan prirediti akiku?
Šta musliman treba uraditi kada mu se rodi dijete?
Imena Tarik i Reis
Naknadno izvršenje akike
Akika za muško dijete
Imena Amber i Arijana
Klanje kurbana za akiku
Ženska imena Naomi, Nina, Tia i Dunya
Konac na ruci bebe
U kojem uzrasti može nastati srodstvo po mlijeku
Obaveza obrezivanja/sunećenja
Nošenje crvenog konca na ruci bebe
Ime "Armin"
Obaveze i običaji povodom sunećenja
Zajednička akika
Dova prilikom nadijevanja imena djetetu
Ajet o dojenju
Ime „Bilal“
Ime „Zara“
Ime „Malik“
Dan klanja kurbana za akiku
Šišanje novorođenčeta
Vantjelesna oplodnja
Broj kurbana potrebnih za akiku
Akika i nadijevanje imena djetetu
Mijenjanje imena i prezimena
Značenje imena Mirsad
Levhe i zaštita djeteta od uroka
Akika nerođenom djetetu
Akika za vrijeme ramazana
Kupanje novorođenčeta
Sadaka umjesto klanja kurbana za akiku
Kurban-akika odrasloj osobi
Nadijevanje djeci imena meleka
Kurban povodom rođenja djeteta
Period za sunećenje djeteta
Propisi vezani za rođenje djeteta
Značenje imena Lukman
Ćilibarske ogrlice za bebe
Kumstvo djetetu
Učenje ezana i ikameta na uho djeteta
Vrijeme za izvršenje akike
Šišanje prilikom akike
Nadjevanje imena djetetu
Kosa i pupčana vrpca novorođenčeta
Ime Danin
Ime Benjamin
Nadijevanje imena koja se smatraju Allahovim
Podjela kurbanskog mesa od akike
Značenje imena Mehdi
Klanje kurbana povodom rođenja djeteta
Propisi vezani za akiku
Davanje djetetu imena umrle osobe
Akika čovjeka koji je pod dugom
Žensko ime "Rabena"
Davanje djetetu dva imena
Uplata za klanje kurbana
Ime Asija
Ime Nora
Ime Aliber ili Abdulber
Dileme oko imena Asija
Dječija imovina
Adem ili Aadam
Dileme oko akike i ezana
Pitanja vezana za akiku
Dva kurbana za akiku
Naknadna akika
Ime Nevsad
Ime Alina
Dojenje djeteta
Kurban za odraslu djecu
Imena Rejjan i Dejjan
Propisi za akiku kurban
Sadaka zamjena za akiku
Ime Hana
Ime Samir
Nadijevanje imena
Ime Džejla
Značenje imena Faruk i Harun
Ime Mirnesa
Ime Danis
Ime Rejan i Alden
Značenje imena Amer
Nadjevanje imena
Odabir podesnog imena
U enje ezana i ikameta u 20. godini
Ime Danial
Ime Adin
Kakav kurban za akiku?
Meso od akike
Akika
Pogledati imena u dostupnoj literaturi
Kumstvo djetetu
Ime Neira
Ime i sudbina
Ime Arjan
Slavljenje rođendana
Muslimansko ime
Ime Majda
Muslimansko ime
Ime Sara
Broj kurbana za akiku
Brijanje glave novorođenčetu
Izbor imena djetetu
Akika za odrasle osobe i djecu