A+ A A-

O građanskom i šerijatskom vjenčanju

Pitanje

Desio se skoro jedan slučaj da se osoba koju poznajem vjenčala, i ja sam baš bio srećan jer mi je to draga osoba. I gledajući njihove slike sa vjenčanja, nisam zapazio nijednu na kojoj se moglo vidjet da je bilo i šerijatskog obilježavanja vjenčanja, tj. šerijatski sklopljenog braka. To me je iznenadilo jer ta osoba zna propise islama i koliko mi je poznato da brak koji nije šerijatski (pred Allahom) sklopljen, da je ništavan i da djeca iz takvog braka mogu da se računaju kao "kopilad"? Je li tako?
Osoba je sklopila "građanski" brak u zapadnoj Evropi i tamo i boravi, pretpostavljam da je i u toj državi kao i svim ostalim sekularnim državama obavezno i jedino priznato opštinsko vjenčanje pred zakonom i za ostvarivanje nekih prava u braku ili kasnije pri razvodu. Ali ako postoji mogućnost da se nakon (ili prije toga) toga sklopi i šerijatski brak, a osoba to svoje pravo ne iskoristi, kako može takav brak da se tretira validnim (islamski ispravan)? Jer po logici rasuđivanja tu osoba svjesno bira samo za građanski brak pri čijoj proceduri ne bivaju ispunjeni (svi) uslovi za sklapanje braka na način koje zahtjeva islam, broj i vrste svjedoka, dogovor o mehru, zajednička dova i sve u svemu brak u ime Allaha?
Čitajući na vašoj stranici ranija postavljena pitanja slične problematike, shvatio sam da vi smatrate ispravnim i "građanske" brakove, pa se u meni budi pitanje, zbog čega onda još
šerijatsko vjenčanje ako islamska institucija smatra valjanim (prihvatljivim) građanski brak?
Postoji li izlaz za osobe koje su sklopile "građanski" brak (dakle u sekularnoj državi), da nakon namjernog il nenajmernog zapostavljanja sklapanja šerijatskog braka to urade naknadno i u koju kategoriju spada dijete začeto prije a rođeno poslije šerijatskog vjenčanja, a u toku građanskog braka?
Kod nas je tradicija da brak bude sklopljen u prisustvu svjedoka i imama. Je li to važi i za druge mezhebe? Ili je šerijatski moguće da se dvoje "tajno" šerijatski sami vjenčaju?

Dakle, na naglasim još jednom, ako se podrazumijeva da osobe koje su sklopile građanski brak zadovoljavaju uslovima šerijatskog braka, onda čemu i šerijatsko vjenčanje i gubitak vremena ili trošak novca na dodatno vjenčanje? Kakva je svrha potvrđivanja nečeg što je već potvrđeno? Da li vi tj. vaši službenici mladim bračnim parovima koji vam dolaze, objasnite da nisu dužni da se šerijatski vjenčaju nakon što su se vjenčali u opštini?

Građansko pravo (po sekularnom zakonu) ne priznaje šerijatski brak, dok neobavezivanje muslimana na šerijatsko vjenčanje (pred Allahom) znači li da i mi priznajemo tu činjenicu koju su sekularni (ljudski) zakoni nametnuli?

Da li smatrate "tajnim" brakom, ako se dvoje vjenčaju potpuno javno u džamiji (van BiH naprimjer) gdje roditelji oba supruznika kao i ostala familija znaju ili su prisutni ali par odabere da se ne vjenča u opštini tj. građanskim zakonom?
Puno pitanja, unaprijed zahvaljujem na trudu i odgovorima.

Odgovor

Može se desiti da se obavi vjenčanje pred matičarem, a da je taj brak šerijatski ništavan, kao npr. kada bi muslimanka sklopila brak s nemuslimanom pred matičarem, građanski bi bio valjan, a šerijatski ništavan, ili brak između brata i sestre po mlijeku, koji se može sklopiti pred matičarem, a šerijatski je ništavan, ili žena u iddetu koja može sklopiti brak pred matičarem, a šerijatski je neispravan. Zato smatramo neophodnim da se pored građanskog obavi i šerijatsko vjenčanje, jer je tek tada sigurno da su ispunjeni svi uvjeti šerijatski valjanog braka. Pod pretpostavkom da su ispunjeni svi šerijatski uvjeti valjanosti braka, i samo građansko vjenčanje ozvaničava početak bračne veze. Šerijatsko vjenčanje je tada samo registracija faktičkog stanja i vjerski čin kojim se balgosilja dotična bračna veza. I to ima svoju simboličku vrijednost i treba ga podržati.
Šerijat je protiv tajnih brakova. Tajno "vjenčanje" bez svjedoka šerijatski nije ispravno i ne smatra se vjenčanjem.
Dijete koje se začne nakon građanskog braka (pod uvjetom da su ispunjeni i šerijatski uvjeti valjanosti braka), a prije formalnog šerijatskog vjenčanja, koje je tada zapravo registracija postojećeg stanja, smatra se bračnim, jer je to u interesu djeteta, a ono što je u interesu djeteta, šerijat podržava.

Islamska zajednica ima pravo i obavezu da osigura, onima koji to žele, mogućnost šerijatskog vjenčanja, nakon onog obavljenog pred matičarem bez obzira da li se to nekome dopadalo ili ne, da li koštalo ili ne. Niko se ne tjera silom na takav čin. Onima koji to žele, mora im se i omogućiti. Vjenčanje u džamiji i pred imamom ima svoju simboliku i vrijednost, bez obzira na prethodno vjenčanje pred civilnim organom. U nekim državama, poput R Hrvatske, vjenčanje pred imamom odmjenjuje vjenčanje pred matičarem. Dakle, smatra se istovremeno i civilnim vjenčanjem. Nadamo se da će takvih država ubuduće biti još više. Do tada, preostaje nam mogućnost dvojnog vjenčanja: prvo, povinjavajući se zakonu države, a drugo, povinjavajući se zakonu vjere.