A+ A A-

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru doktorirao Selman Selhanović

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, pred komisijom u sastavu prof. dr. Mevlud Dudić, predsjednik, prof. dr. Admir Muratović, mentor, i prof. dr. Šefket Krcić, član, 12. novembra 2014. doktorand Selman Selhanović usješno je odbranio disertaciju pod naslovom Porodica i domaćinstvo u svjetlu ekonomsko-propagandnog diskursa i stekao naučnu titulu doktora sociologije. Predsjednik Komisije prof. Dudić u svom uvodnom izlaganju predstavio je članove Komisije i kandidata, te izrazio zadovoljstvo što su odbrani doktorske disertacije prisutni i radne kolege kandidata Selhanovića, članovi redakcije Preporoda na čelu sa glavnim urednikom. Mentor  profesor Muratović pročitao je sažetak mišljenja Komisije o Selhanovićevoj doktorskoj disertaciji.

Iz ekspozea doktoranda Selhanovića

Iz ekspozea Selhanovića donosimo fragment koji određuje temu rada: „U  svijetu u kojemu živimo ljudska komunikacija poprima nove dimenzije. Štaviše, ona (komunikacija) je nerazdvojivi dio života. Putem medija, televizije i interneta u novije vrijeme, u  naše domove i porodice se unose nezdravi i negativni modeli ponašanja koji uspostavljenjem novog sistema vrijednosti uveliko razaraju porodice. Mediji tako ovladavaju mnogim aspektima ljudskog života,  pa i ljudskim mislima. Nekritička svijest roditelja i nerazvijena svijest kod  djece  , zasigurno, osnov su  za razmatranje ovog problema koji degradira društvo u cjelini. Posebno se nekritički odnosimo prema marketinškim porukama koje se  svojim agresivnim i neetičkim djelovanjem, u cilju zadobivanja potrošača i tržišta, itekako duboko urezuje u svijest ljudi, djece pogotovo. Roditelji kao uzor u odgoju svoje djece postaju nemoćni, a medijski sadržaji – djeci sve više uzimaju slobodnog vremena. Ljudski razgovori zamjenjuju se mobilnim i računarskim porukama. Tako masovni mediji uzimaju maha i kreiraju nam svijet iluzija, glamura i zabave, koji je daleko od humanističkog i realnog društva. Na taj način porodica se indoktrinira i nameću joj se vrijednosti postmoderne potrošačke kulture. Iza svega stoji ekonomska moć, korporativni kapital i mediji.“

Na kraju je predložio da se u obrazovni sistem uvede izučavanje medijske i potrošačke pismenosti.

Iz biografije dr. Selmana Selhanovića

Selman Selhanović rođen je 5. septembra 1957.  godine u Titogradu (Podgorica). Prohodao je i školovao se u Sarajevu, gdje je diplomirao komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu da bi  na Fakultetu političkih nauka magistrirao  2011. godine. Više od 30 godina bavi se književnom kritikom i novinarstvom. Bio je još od osnivanja jedan od prvih urednika Nezavisne televizije "Hayat“, potom je bio prvi glavni i odgovorni urednik "Bošnjačkog avaza" koji je prerastao u "Dnevni avaz", te prvi glavni i odgovorni urednik lista "BH-journalist" - lista Saveza novinara BiH. Bio je i zamjenik gl. i odg. urednika lista "Behar", stalni saradnik listova "Bošnjak", "Novi horizonti", "Kevser", "Amanet" i dr. Članke je objavljivao i u mnogim drugim listovima i časopisima u BiH. Objavio je tri knjige pod nazivom "Bošnjački odgovori" koje sadrže razgovore sa istaknutim kulturnim i javnim ličnostima iz Bosne i Hercegovine, te četvrtu knjigu iz tog ciklusa pod naslovom "Bošnjakinje govore". U 2012. godini iz štampe je izašla knjiga "Savremeni mediji i djeca: u jednoroditeljskim porodicama."

B. P.

  • 0101