Logo

Istovremeni bračni život sa više muškaraca

    Pitanje: 

    Selam! 

    Da li je u islamu dozvoljeno da žena ima više muževa, odnosno 4 kako je dozvoljeno da muškarci imaju 4 žene, ako su sposobni da ih izdržavaju? 

    Odgovor: 

    Poliandrija, tj. istovremeni bračni život sa više muškaraca strogo je zabranjena u šerijatu. Udata žena ne može sklopiti novi brak sve dok se ne raskine prethodni na šerijatski valjan način. Razlozi su više nego očiti. Budući da je kod nas zakonom zabranjena poligamija (višeženstvo), smatramo bespredmetnim raspravljanje o tome kao o nekom konkretnom pitanju. 

 


Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.