edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Pretraga pitanja

Da li je grijeh odbiti "profesionalne" prosjake?

Pitanje:

Živim u Sarajevu već skoro 15 godina, i svjesna sam da ima svakakvog svijeta, kao i svugdje. Znam kada neko nešto traži od nas da ga ne trebamo vratiti prazne ruke, ali znam da je i Allah prokleo one što prose na osnovu laži i od toga prave zaradu. Ono što mene konkretno zanima jeste da li nam je grijeh ako takve odbijemo. Recimo mladić od 17-18 godina, vrlo vitalan, i traži za hranu a puši cigare. Ili isto tako djed od možda 70 godina traži za lijeka ali također puši duhan. Ili recimo sada mnoge žene prose pod hidžabom i ciljano prilaze nama, koje smo također pod hidžabom, da to postaje napadno! 

Da li nam je grijeh ako odbijemo takve osobe, ne pružimo im ništa, ili ipak trebamo nešto dati pa neka Allah svakom njegovo izvaga po zasluzi? Ako ne dam grize me savjest, ako dam, znam da indirektno podržavam širenje istih postupaka.

Odgovor:

Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: "a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi." (Ez-Zarijat, 19) I u drugim ajetima u Kur'anu kao i u brojnim hadisima vjernici se podstiču na davanje sadake i pomaganje onih koji su u nevolji, bijedi i siromaštvu. Pomaganje takvih je obaveza društva ali i pojedinaca koji su to u stanju. Takvo davanje i pomaganje tretira se sadakom. Međutim, često na ulicama susrećemo prosjake kojima je prosjačenje profesija. Katkada u tu svrhu koriste djecu, ili nude neke druge "dokaze" o svom siromaštvu. Smatramo da takve "profesionalce" ne treba podržavati u njihovom "poslu". Davaoc sadake treba na licu mjesta i prema vlastitoj savjesti procijeniti kojem prosjaku treba dati sadaku, a kojem ne. I tjelesno zdrav insan može biti siromašan i u nasušnoj potrebi za sadakom. Ako vjernik i pogriješi u procjeni pa dadne sadaku profesionalnom prosjaku, imat će sevab za svoju plemenitu namjeru i udijeljenu sadaku, a neće imati grijeha ukoliko uskrati davanje sadake nekome za koga je procijenio da taj nije za sadake. A Allah najbolje zna.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice