Logo

Obračun zekata na zaradu od prodaje nekretnine

Pitanje:

Prodala sam imovinsko dobro i interesuje me koliko treba da izdvojim i kome sve mogu dati zekat? Da li se uračunava i suma koju sam uplatila državi kao porez na dobit, a to je 36% od ukupne sume, ili se zekat izdvaja na iznos koji je meni ostao nakon uplate poreza?

Odgovor:

Uvjeti obaveznosti izdvajanja zekata na novac su:

  • da je imovina (ušteđevina) dostigla nivo nisaba, a nisab je sada 8.785,00 KM/4.494€,
  • da imovinu u visini nisaba osoba posjeduje godinu dana (računa se hidžretska godina).

Prema tome, ako ste ranije posjedovali imovinu čija vrijednost doseže iznos nisaba, ili više, pridodat ćete novac koji ste dobili prodajom i zekat ćete izdvojiti kada se upotpuni godina od Vašeg prošlogodišnjeg izdvajanja zekata, odnosno od dana kada je Vaša imovina dosegla iznos nisaba. Izdvaja se 2,5% od ukupnog iznosa kojeg posjedujete u vrijeme izdvajanja zekata, tj. u vrijeme kada izvršenje obaveze postane obligatnim.

Ako ranije niste imali ušteđevinu u iznosu nisaba, nego ste to postigli tek sada kada ste prodali svoje dobro, onda ćete biti dužni izdvojiti zekat nakon proteka zekatske godine, ukoliko tada budete posjedovali ušteđevinu u iznosu nisaba ili više.

Samom prodajom imovinskog dobra niste dužni izdvojiti zekat. Iznos koji ste uplatili državi na ime poreza ne ulazi u obračun zekata. On se obračunava samo na iznos kojeg stvarno posjedujete na kraju zekatske godine uključujući i eventualna (potvrđena) potraživanja kod drugih lica.

Zekat se kod nas izdvaja u Bejtul-mal Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, što je u skladu sa propisima Kur'ana i sunneta, praksom hulefa-i rašidina te fetvama nadležnih organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.  

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.