Logo

Iskupljenje za prekršenu zakletvu

Pitanje:

Molim vaš odgovor oko propisa iskupljenja u slučaju kršenja zakletve? Zakletva se odnosi na suzdržavanje od harama, mekruha i inače ružnih djela. Npr. da bi učvrstio sebe u suzbijanju od harama čovjek se zakune da neće piti alkoholno piće pa prekrši zakletvu.  

Odgovor:

Ukoliko se osoba zakune da neće učiniti nešto što je inače dobro činiti, izvršit će kefaret i prekršiti zakletvu činjenjem onoga što je dobro. U konkretnom slučaju na koje se odnosi pitanje, dužnost je ispoštovati zakletvu, budući da se njome pokušava spriječiti činjenje onoga što je zabranjeno i ružno. Ako bi osoba ipak počinila dotično djelo, dužna je iskupiti se kefaretom. Kefaret za prekršenu zakletvu propisan je u 89.  ajetu sure El-Maida: "Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao - neka tri dana posti. Tako se za zakletve vaše otkupljujete kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se!" Dakle, u Vašem slučaju imate izbor između dvije opcije: nahraniti deset siromaha po dva obroka hranom kojom se hrani vlastita čeljad, što u našim uslovima iznosi oko deset KM po jednom siromahu, ili odjenuti deset siromaha. Ukoliko niste u mogućnosti to izvršiti, onda je obaveza tri dana postiti. Naravno, kefaret je samo iskup za prekršenu zakletvu, a ne i za grijeh koji osoba počini unatoč zakletvi da ga neće počiniti. Zbog počinjenog grijeha neophodno je iskreno pokajanje i čvrsta odluka da se grijeh više neće ponavljati.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.