A+ A A-

Održana 3. redovna sjednica Rijaseta

02 03 2023 01 sjednica rijaseta

Danas je u Sarajevu, pod predsjedavanjem reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazovića, održana 3. redovna sjednica Rijaseta.

Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda i usvajanja zapisnika s Druge redovne sjednice, pristupilo se razmatranju usvojenih tačaka.

Razmatrane su i usvojene smjernice s predramazanskog savjetovanja Uprave za vjerske poslove; razmatran je prijedlog za davanje saglasnosti za imenovanje članova Upravnog odbora Privatne predškolske ustanove „Dječiji koraci“ u Sarajevu – prijedlog je usvojen i data saglasnost za imenovanje Upravnog odbora; razmatran je i usvojen prijedlog Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;  razmatran je i usvojen Plan upisa studenata na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu u akademskoj 2023/24. godini; razmatran je i usvojen prijedlog Odluke o ustupanju prostora za potrebe Projekta „Pod nebom vedre vjere“; razmatran je i usvojen prijedlog za ustupanje stambenog objekta Rijaseta medresi „Ibrahim-ef. Maglajlić“ u Banjoj Luci za potrebe đačkog doma; razmatran je prijedlog za davanje pozitivnog mišljenja Gazin Husrev-begovoj medresi na proceduru transformacije vakufske imovine – dato je pozitivno mišljenje za tu transformaciju; razmatran je prijedlog za davanje pozitivnog mišljenja Medžlisa IZ-e Doboj na proceduru transformacije vakufske nekretnine – dato je pozitivno mišljenje na predmetnu transformaciju; razmatran je prijedlog za davanje pozitivnog mišljenja Medžlisu IZ-e Doboj na proceduru uspostave prava služnosti na vakufskim parcelama u korist Telefongradnje d.o.o. – dato je pozitivno mišljenje; razmatran je prijedlog davanja pozitivnog mišljenja na proceduru uspostave prava služnosti na vakufskim parcelama u Džematu Ahimbašići – dato je pozitivno mišljenje; razmatran je prijedlog za davanje saglasnosti Vakufskoj direkciji za  sanaciju kanalizacione mreže u kompleksu Gazzaz – data je tražena saglasnost; razmatran je i usvojen prijedlog za odobravanje finansiranja dijela radova u kompleksu Gazzaz; razmatran je i usvojen prijedlog za finansijsku pomoć dvjema školama u Siriji; razmatran je i usvojen prijedlog za odobravanje izrade novih i uništavanje starih pečata organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini; razmatran je i usvojen prijedlog za finansijsku pomoć bošnjačkim džematima u Sjevernoj Makedoniji i druga pitanja.

Na sjednici su razmatrani i brojni radno-pravni statusi i kadrovska pitanja, te neka tekuća pitanja iz nadležnosti Rijaseta.