A+ A A-

Održana takmičenja iz jezičkog područja za učenike medresa

 • 0101

Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizirala je i, u saradnji sa medresama realizirala takmičenja za učenike četvrtog razreda medresa iz jezičkoG područja, u periodu od 7. do 21. novembra 2022. godine. Realizacijom ovih takmičenja nastavljene su aktivnosti na unapređenju učeničkih znanja, razvijanju međusobne saradnje i eksternom vrednovanju najuspješnijih učenika medresa iz Engleskog, Bosanskog i Arapskog i jzika.

Medrese Islamske zajednice u BiH domaćini su, organizatori i suorganizatori brojnih aktivnosti, programa i takmičenja na svim nivoima tokom kojih zaposlenici medresa spremno odgovoraju na potrebe i zahtjeve korisnika stavljajući im na raspolaganje respektabilne kapacitete kompleksa koji medrese čini poželjnim i hvale vrijednim domaćinima.

Na takmičenjima iz jezičkog nastavnog područja za maturante medresa iz Engleskog, Bosanskog i Arapskog i jezika, učestovali su učenici iz sljedećih medresa: Gazi Husrev-begova, Behram-begova, Elči Ibrahim-pašina, Karađoz-begova, „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“, „Osman-ef. Redžović“,  „Gazi Isa-beg“ i „Mehmed Fatih“.

Tokom realizacije takmičenja profesori održavaju stručne aktive, razmjenjuju iskustva i razmatraju aktuelna pitanja u vezi sa nastavnim procesom i unapređenjem rada u jezičkom odgojno-obrazovnom području.

Karađoz-begova u Mostaru bila je domaćin 15. takmičenja iz Engleskog jezika održanog 7. novembra 2022. godine. U ime Medrese domaćina obratio se takmičarima i profesorima hafiz Aid Tulek, direktor Medrese, a u ime organizatora mr. Seid Eminović, voditelja Odjela za osnovno i srednje obrazovanje u Upravi za obrazovanje i nauku.

Najuspješniji takmičari pojedinačno bili su:

 1. mjesto, Mehmedalija Bikić, Behram-begova medresa;
 2. mjesto, Tarik Kaplan, Medresa „Osman-ef. Redžović“, i
 3. mjesto, Emina Jahić, Behram-begova medresa.

U ekipnom zbiru učeničkih rezultata plasman najuspješnijih škola bio je sljedeći:

 1. Behram-begova medresa (241 bod), mentor mr. Asmir Dorić;
 2. Medresa „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ (230 bodova), mentor Nijaz Kovačević, i
 3. Gazi Husrev-begova medresa, mentorica Merima Erkočević, i Elči Ibrahim-pašina medresa (225 bodova), mentorica Jasmina Omerašević.

Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu bila je domaćin 15. takmičenja iz Bosanskog jezika održanog 14. novembra 2022. godine. Testiranje je realizirano u amfiteatru Upravne zgrade Rijaseta. U ime Medrese domaćina na otvorenju programa i prilikom dodjele diploma obratili su se hafiz doc. dr. Mensur Malkić, direktor Medrese, i profesor Halim Husić, pomoćnik direktora za nastavu.

Najuspješniji takmičari pojedinačno bili su:

 1. mjesto, Nahla Bajrektarević, Medresa „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“;
 2. mjesto, Dina Veladžić, Medresa „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“, i
 3. mjesto, Fatima Hodžić i Amina Salkić, Gazi Husrev-begova medresa.

U ekipnom zbiru učeničkih rezultata plasman najuspješnijih škola bio je sljedeći:

 1. Medresa „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“(181,5 bodova), mentorica Sabaheta Kudić;
 2. Gazi Husrev-begova medresa (174,5 bodova), mentorica Maida Ćerimović, i
 3. Elči Ibrahim-pašina medresa (155 bodova), mentorica Senida Bjelopoljak.

Medresa „Osman-ef. Redžović“ u Velikom Čajnu/Visoko bila je domaćin 20. takmičenja iz Arapskog jezika održanog 21. novembra 2022. godine. U ime Medrese domaćina učesnicima takmičenja obratio se mr. Dženan Handžić, direktor Medrese.

Najuspješniji takmičari pojedinačno bili su:

 1. mjesto, Lamija Goralija, Gazi Husrev-begova medresa i

            Aiša Hamzakadić, Elči Ibrahim-pašina medresa;

 1. mjesto, Lamija Šahinović, Medresa „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“;
 2. mjesto, Mirzet Kapo, Gazi Husrev-begova medresa.

U ekipnom zbiru učeničkih rezultata plasman najuspješnijih škola bio je sljedeći:

 1. Gazi Husrev-begova medresa (248 bodova), mentorica Senaida Gerin;
 2. Elči Ibrahim-pašina medresa (244,5 bodova), mentorica Lejla Porča i
 3. Behram-begova medresa (239 bodova), mentor Kemal Jusufović;

Uprava za obrazovanje i nauku čestita najuspješnijim takmičarima i mentorima te izražava zahvalnost domaćinima takmičenja, uz poziv svim učenicima medresa i gimnazija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, željnih dodatnih sjecanja znanja i natjecanja u ličnoj i općoj afirmaciji kulturnog identiteta Bošnjaka, da uzmu aktivno učešče u predstojećem takmičenju koje će obuhvatiti tekstove objavljene na stranici Izložbe „Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne“.

Uprava za obrazovanje i nauku organizira takmičenje „Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne“ za učenike srednjih škola iz država regiona u kojima se izučava Islamska vjeronauka i škola kojima je osnivač Islamska zajednica u BiH. Cilj nagradnog takmičenja je proširivanje znanja i spoznaja mladih o islamu i muslimanima Bosne i Hercegovine, njihovim kulturno-civlizacijskim, naučnim, duhovnim i umjetničkim ostvarenjima inspirisanih islamom, te razvijanje navike čitanja sadržaja iznimne vrijednosti.

Uprava je organizirala sastanak za koordinatore takmičenja u medresama i gimnazijama, 19. novembra u Travniku, u cilju uspješne realizacije priprema, kvalifikacionih i finalnog takmičenja koje će se realizirati u Elči Ibrahim-pašinoj medresi 17. decembra 2022. godine. Za više informacija zainteresirani mogu posjetiti web-stranice: iskustvobosne.ba i islamskazajednica.ba.