edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Zbornik radova „Muslimanska porodica – Savjetovalište za brak i porodicu“

07 11 2022 03 seminar porodica

Porodica je danas izložena velikim problemima i dosta je negativnih utjecaja a to nam govori da se svi trebamo što više ujediniti da doprinesemo na tom polju, onoliko koliko možemo.

Kao i svaka ćelija društva, i porodica ima svoje lice i naličje, ima onu dobru stranu, ali ima i ono što je pogađa, a to su različite bolesti na koje trebamo obratiti pažnju i koje trebamo liječiti i pokušati pomoći u njihovom rješavanju. Kada je u pitanju Islamska zajednica, ona je naravno imala svoj put razvoja i nekada je bila nemoćnija da neke stvari uradi, ali evo, ona razvija ovakve programe za koje sam siguran da ih treba podržavati. Islamska zajednica će nastaviti sa ovim dokle god Allah, dž.š., bude htio, i to je uvijek tako, ali želim kazati da ćemo nastaviti da ovo pratimo na svaki mogući način. Zajednica se uvijek oslanjala na entuzijazam njenih uposlenika. Važno je udariti temelje za one koji će doći poslije nas i da Zajednica raste, da pomažemo našim porodicama i našim ljudima koji stupaju u brak – poručio je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein ef. Kavazović na završnoj svečanosti Prvog seminara „Savjetovališta za brak i porodicu“.

Uprava za vjerske poslove priredila je i štampala Zbornik radova br. 3 „Muslimanska porodica – Savjetovalište za brak i porodicu“ u kojem su kompilirana izlaganja koja su prezentirana na seminarima „Savjetovališta za brak i porodicu“ tokom 2021. godine.

Organizator seminara bio je Rijaset – Uprava za vjerske poslove (Odjel za brak i porodicu) a suorganizatori  KJU „Porodično savjetovalište“ Sarajevo, Centar za dijalog Vesatijja i Centar za lično i profesionalno usavršavanje.

Seminari sa radionicama organizirani su za voditelje/ice i članove stručnih timova (savjetnike/ce teologe, psihologe i pedagoge) savjetovališta za brak i porodicu pri medžlisima kao vid doedukacije za konsultativno-savjetodavni rad i pružanje kvalitetnijih usluga korisnicima, članovima Islamske zajednice. Predavači na seminarima su bili eminentni profesori i stručnjaci iz oblasti teologije, psihologije, psihoterapije i pedagogije. Seminari su održani u Centru za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU).

Prvi seminar „Savjetovališta za brak i porodicu“ pod nazivom „Osnove predbračnog i bračnog savjetovanja“ održan je od 01. do 03. juna 2021. godine. Izlagači na seminaru su bili doc. dr. Senad Ćeman (Islamski koncept braka – pristup i realnost), mr. sc. Aljo Cikotić (Predbračno savjetovanje), dr. hfz. Senaid Zajimović, (Bračno savjetovanje), psihologinja Mediha Imamović (Bračna povezanost) i psihologinja Dženana Kuluglija (Bračno savjetovanje i bračni konflikt).

Od 22. do 24. oktobra 2021. godine održan je Drugi seminar „Savjetovališta za brak i porodicu“ pod nazivom „Koncept bračnog savjetovanja“. Psihologinje Dženana Kuluglija i Mediha Imamović izlagale su o temama Prevazilaženje problema u braku i Kompromis i razvod, a psihologinja i sistemska porodična psihoterapeutkinja Dželila Mulić-Čorbo o Razumijevanju sistemske perspektive u savjetodavnom radu sa porodicama – savjetodavni rad sa oboljelim članom porodice i sistemsko razumijevanje porodične dinamike. Menadžerica „Sigurne kuće“ iz Sarajeva mr. sc. Mubera Hodžić-Lemeš izlagala je o Posljedicama narušenih porodičnih odnosa, mr. sc. Esnaf-ef. Imamović o Bračnom savjetovanju - s osvrtom na talak i prof. dr. sc. Muharem-ef. Adilović o Razvodu braka i primjeni instituta posredovanja.

Treći seminar „Savjetovališta za brak i porodicu“ pod nazivom „Koncept porodičnog savjetovanja“ održan je od 17. do 19. decembra 2021. godine. Izlagači na seminaru su bili dr. sc. hfz. Rifet Šahinović (Razumijevanje dinamike unutarporodičnih odnosa i izazovi savremenog dobateološki aspekt), dr. sc. Ahmed-ef. Adilović (Harmonija u bračnoj i porodičnoj zajednici – osvrt na nasilje u braku i porodici), psihologinja Dženana Kuluglija (Porodično savjetovanje – realnost i potreba čovjeka i porodice savremenog doba) i psihologinja Mediha Imamović (Porodično savjetovanje – od problema do rješenja).

U Zborniku se, nakon predgovora urednice dr. Safije Malkić i prezentacije projekta „Savjetovalište za brak i porodicu“, nalazi obraćanje reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein-ef. Kavazovića na Prvom seminaru „Savjetovališta za brak i porodicu“ pod naslovom „Porodica je bit vjere“, referat direktora Uprave za vjerske poslove Rijaseta Ismail-ef. Smajlovića o temi „Odgovorno roditeljstvo i globalizacija“, a potom radovi autora – izlagača na seminarima.

Zajednička odrednica radova objavljenih u Zborniku je akcentiranje činjenice da ukupni koncept u muslimanskoj porodici, u bračnoj i porodičnoj zajednici treba biti utemeljen na autentičnim vjerskim i etičkim vrijednostima te da dodatno može biti obogaćen i unaprijeđen kvalitetnom, stručnom i efikasnom podrškom i sugestijama savjetnika i savjetnica u savjetovalištima za brak i porodicu pri medžlisima.  

Zbornik radova „Muslimanska porodica – Savjetovalište za brak i porodicu“, kao kvalitetan materijal, preporučujemo onima koji su zainteresirani za islamski koncept braka i porodice, za izgradnju skladnih unutarporodičnih veza i za unapređenje kvalitete bračnih i porodičnih odnosa te svim akterima i profesionalcima zainteresiranim za unapređenje stabilnosti i harmonije u bračnoj i porodičnoj zajednici, odnosno široj društvenoj zajednici i bosanskohercegovačkom društva.

U narednom periodu promocija Zbornika bit će upriličena na području svakog muftijstva Islamske zajednice u  Bosni i Hercegovini.

Zbornik radova br. 3 „Muslimanska porodica – Savjetovalište za brak i porodicu“ za čitaoce je dostupan na stranici  islamskazajednica.ba, pod linkom „Brak i porodica“.