Logo

Održan seminar „Izazovi institucionalnog tumačenja islama na Zapadnom Balkanu“

  • Published in
  • Kategorija: Rijaset
  • Štampa
  • 0000

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizovala je seminar za imame iz Sjeverne Makedonije, Kosova i Crne Gore „Izazovi institucionalnog tumačenja islama na Zapadnom Balkanu“.

Seminar je održan u Baru, u Crnoj Gori, od 10. do 12. decembra.

„Cilj seminara bio je jačanje i razvijanje saradnje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa islamskim zajednicama u okruženju kroz razmjenu iskustava i pronalaženja rješenja za izazove s kojima sve tradicionalne islamske zajednice na Zapadnom Balkanu danas suočavaju“,  kazala je Azra Efendić Eminović, stručna saradnica Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Obrativši se prisutnima na seminaru, reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat-ef. Fejzić je naglasio da je dolazak svih učesnika u Crnu Goru važan gest za domaćine.

„Meni je drago da su Islamska zajednica u Crnoj Gori, ali i Bar, izabrani kao domaćini ovog skupa. Često imamo tematske seminare, ali održavanje jednog ovakvog seminara za sve nas je jako važno. Skup će pružiti jasniju sliku svima nama i ukazati na mogućnosti saradnje na zajedničkim projektima u budućnosti“, poručio je Fejzić.

Mujdin-ef. Milaim, glavni imam u Baru, također je rekao da je seminar ponudio mnogo svim učesnicima.

„Sretni smo što smo bili domaćini svih učesnika i jednog ovakvog skupa. Naša vrata su uvijek otvorena za sve“, izjavio je.

Dr. Rešad-ef. Plojović, potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji je ocijenio da je organizacija ovog seminara važan projekat, jer se na ovaj način Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini otvara prema Bošnjacima koji žive na prostoru Makedonije, Kosova i Crne Gore.

„Iskustva koja ima Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, kao i znanja i tradiciju koju baštini, te izazovi sa kojima se suočavala i suočava, su velika i itekako mogu pomoći imamima izvan Bosne i Hercegovine da se sa sličnim izazovima iznesu na pravi način. Važno je naglasiti da postoji raspoloženje za saradnju. Mislimo da se može puno uraditi, da je ovo tek početak“, naglasio je Plojović.

Elmir Karadži, imam u Prizrenu, zahvalio se Upravi za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice na organizaciji seminara.

„Vjerujem da smo za ova dva dana profitirali kao da smo u nekoj drugoj instituciji proveli 20 dana. Svi smo dobili mnogo više nego li smo očekivali. Razmijenili smo iskustva, uspostavili kontakte i nadamo se budućoj saradnji“, rekao je.

Jusuf Čolović, koordinator bošnjačkih džemata u Makedoniji, ocijenio je da su imami na ovom seminaru dobili upute za rad.

„Seminar je značajan za naše imame iz Makedonije koji se susreću sa teškim problemima, jer imamo pojave drugačijih tumačenja islam. Smataram da će naši imami ponijeti dobra iskustva i da će se obogatiti“, naglasio je.

Seminar je održan u dvije sesije „Institucionalno življenje islama na Balkanu u svjetlu novih tumačenja i alternativnih pokreta“ i „Društveno političke prilike u Evropi i njihova refleksija na organizaciju vjerskog života muslimana Balkana u evropskim zemljama“.

Pojava različitih novih vjerskih pokreta, sekti i ideologija u okviru svih velikih svjetskih religija globalna je pojava kojoj je doprinio razvoj moderne znanosti kao i proces sekularizacije koja je dovela do krize religije i religioznog. Ipak, religija nije nestala iz društva, kako su neki predviđali da će se desiti, nego se pojavila u novim različitim manifestacijama, često izvan tradicionalnih vjerskih institucija kroz različite pokrete, kultove i sekte. Drugačije tumačenjem i življenje vjere pogodilo je ne samo muslimane Balkana, nego i pripadnike drugih vjerskih zajednica i crkava, koji su se krajem devedestih, kada je došlo do gašenja komunističkog režima suočili sa različitim tumačenjima i vjerskim praksama. Obzirom na sličnosti tih izazova, potrebu kooordinacije i saradnje, te razmjenu iskustava, smatrali smo važnim organizovati ovakav jedan skup sa imamima tradicionalnih vjerskih zajednica iz okruženja, naglasila je Medina Mehmedović – Mulalić, voditeljica Odjela za saradnju sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama u Upravi za vanjske poslove i dijasporu. 

Neke od tema na ovom seminaru bile su: Nova religioznost i alternativni vjerski pokreti, Alternativna tumačenja islama kao izazov za imamski poziv i rad sa djecom mladima u džematu, Uspon ekstremne desnice u Evropi i moguće posljedice novih društveno-političkih previranja na tradicionalne vjerske institucije muslimana Zapadnog Balkana, Organizacija rada Islamske zajednice u evropskim zemljama, Značaj međureligijskog dijaloga za Islamsku zajednicu i važnost institucionalne saradnje sa zemljama članicama Evropske unije.

Nakon izlaganja, upriličeni su diskusija i evaluacija seminara na kojoj se potvrdilo da sve tradicionalne islamske zajednice na Zapadnom Balkanu imaju iste ili slične izazove te da postoji jaka potreba za jačanjem i unapređenjem saradnje u budućnosti. Učesnici su izrazili svoje zadovoljstvo što su ovom prilikom dobili i literaturu koju je Rijaset Islamske zajednice izdao kao svojevrstan odgovor ili kontra narativ za ideologije i učenja koja nisu u skladu sa institucionalnim tumačenjem islama na ovim prostorima, što će svakako koristiti imamima u njihovom radu. Na samom kraju tokom diskusije direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Razim ef. Čolić pozvao je sve prisutne da rade svoj posao najbolje i najodgovornije te da svi izgrađuju i jačaju postojeće institucionalne okvire jer su muslimani Balkana na taj način organizirali svoj vjerski život unazad više od sto godina i u tome imaju iskustvo koje mogu podijeliti i sa drugim muslimanskim zajednicama u Evropskim zemljama. Samo kroz institucionalni okvir mi se namećemo kao ozbiljan i odgovoran partner institucijama Evropske unije i možemo predstavljati interese vjernika, a ne kroz alternativne vjerske pokrete koji ne rade za interese pripadnika vjerskih zajednica i često budu iskorišteni za nedosljedno predstavljanje islama i muslimana što određenim krugovima daje priliku da muslimane vide kao problem ili remetilački faktor na ovim prostorima. Poznato je da se ekstremizam razvio upravo kroz alternativne grupe i pokrete. On nije nastao u tradicionalnim vjerskim zajednicama. Zato su Tradicionalne vjerske zajednice resurs i bogatstvo Zapadnog Balkana koji treba predstaviti kao dio rješenja, a ne problema naglasio je direktor Čolić.

Također, ovom prilikom, naglašena je potreba za sličnim skupovima u budućnosti, a Bošnjaci Kosova su izrazili želju da budu domaćini narednog skupa.

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.