A+ A A-

Održan sastanak kolegija direktora medresa

25 10 2021 02 direktori susret 1

Uprava za obrazovanje i nauku organizirala je sastanak Kolegija direktora medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji je održan 19. oktobra 2021. godine u Saborskoj sali Rijaseta u Sarajevu.

Sastankom je predsjedavao prof. dr. Dževad Hodžić, direktor Uprave, a prisustvovali su direktori medresa iz Bosne i Hercegovine. Direktor Hodžić je na početku sastanka istakao predan rad i angažman menadžmenta medresa u preveniranju i saniranju posljedica izazvanih epidemijom korona vurusa i iznalaženju optimalnih naćina uspješnog rada u otežanim okolnostima u proteklom periodu te dao naznake za kreiranje optimalnijeg ambijenta i boljih rezultata u narednom periodu.

Direktori medresa prezentirali su aktuelno stanje i specifičnosti u realizaciji nastavnog i odgojnog rada u medresama tokom proteklog perioda prvog polugodišta tekuće školske godine. Izraženo je zadovoljstvo uspješnom realizacijom upisa učenika u prvi razred medresa. Broj učenika koji apliciraju za upis u medrese i dalje je u porastu i pored negativnih demografskih tendencija u bosanskohercegovačkom društvu. Menadžmenti medresa kontinuirano rade na poboljšanju infrastukturnih kapaciteta uz ispunjenje najzahtijevnijih standarda što dodatno doprinosi kvalitetu odgojno-obrazovnog rada i postignuća ali i zadoljstvu i povjerenju učenika i njihovih porodica te lokalnih zajednica koje u medresama sve više prepoznaje centre mnogostane aktivnosti na korist opće zajednice.

Očekuje se da će dodatni kvalitet u realizaciji odgojno-obrazovnog rada u narednom periodu dati i profesori fakulteta i medresa koji su odlukom Rijaseta angažovani u monitoringu nastave iz vjerskih predmeta i odgojnog rada u medresama. Medrese će intenzivirati i ažurirati unos podataka i pristup alumnista softveru Alumni medresa. Ovaj softver koji je namjenski kreiran za medrese i gimnazije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini omogućit će komunikaciju škola sa brojnim alumnistima, praćenje njihovog akademskog i profesonalnog kretanja kao i njihovo umrežavanje.

25 10 2021 02 direktori susret 2

Tokom tekuće školske godine nastavit će se druga faza realizacije edukativnih projekata iz oblasti ekologije i medijske pismenosti u kojima sudjeluju profesori i učenici medresa a organiziraju se u saradnji sa Upravom za vanjske poslove i kancelarijama EU i OSCE-a u Sarajevu. Prihvaćena je inicijativa profesora medresa za pokretanje intenzivnijeg rada debatnih sekcija/klubova u medresama i unapređenje saradnje na nivou svih medresa, sa mogućnošću dodatne saradnje sa drugim školama u Bosni i Hercegovini. Također, Uprava će u saradnji sa Upravom za vanjske poslove i dijasporu i medresama kreiratina projekat edukativne ljetne škole namjenjen za mlade iz Republike Turske koji su prijeklom iz Bosne i Hercegovine i ponuditi ga udruženjima Bošnjaka u Turskoj za potencijalnu zajedničku realizaciju.

Uprava će u saradnji sa menadžmentom medresa i gimnazija kontinirano pratiti kretanje higijensko-epidemiološkog stanja prouzrokovanog korona virusom i realizirati aktivnosti planirane Okvirnim nastavnim kalendarom za 2021/22. školsku godinu u maksimalno mogućem obimu težeći zadatom kvalitetu,  uz adekvatnu brigu o zaštiti zdravlja svih učesnika i poštivanje aktuelnih mjera i preporuka.