zekat online uplata

A+ A A-

Održano savjetovanje za menadžment medresa i gimnazija IZ u BiH

  • 0101

Savjetovanje za menadžment medresa i gimnazija u organizaciji Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održano je od 25. do 27. juna 2021. godine u Behram-begovoj medresi u Tuzli.

Savjetovanju su prisustvovali direktor Uprave za obrazovanje i nauku sa saradnicima, direktori medresa i gimnazija, pomoćnici direktora za nastavu i učenički dom i sekretari angažovani u medresama Islamske zajednice u BiH.

Na početku savjetovanja prigodno su se obratili direktor Behram-begove medrese dr. Ahmed-ef. Hatunić, muftija tuzlanski mr. Vahid-ef. Fazović i direktor Uprave za obrazovanje i nauku prof. dr. Dževad Hodžić.

Na savjetovanju je usaglašen Prijedlog Okvirnog školskog kalendara medresa za školsku 2021/22. godinu koji iznova inicira realizaciju brojnih vidova zajedničkih aktivnosti poput prigodnih programa za nadarene učenike, razmjene učenika među medresama, sportskih susreta za učenice i učenike i takmičenja iz više nastavnih područja.

U fokusu savjetovanja bilo je razmatranje i projiciranje izrade više normativnih akata kojima će se optimalnije urediti odnosi sa nadležnim obrazovnim vlastima, posebno na kantonalnom nivou, uz poštivanje osnivačkih i upravljačkih prava Islamske zajednice i specifičnosti i vrijednosti na kojima su utemeljene i koje baštine medrese i gimnazije kojima je Islamska zajednica osnivač.

Izraženo je zadovoljstvo uspješnom realizacijom upisa učenika u prvi razred medresa i gimnazija za 2021/22. školsku godinu. Učenici i njihove porodice prepozanli su kvalitet odgojno-obrazovnog procesa u medresama i gimnazijama, kontinuirano unapređenje infrastrukturnih i materijalno-tehničkih uvjeta rada i brugu o razvoju učeničkih potencijala, znanja i vještina kroz realizaciju brojnih nastavnih i vannastavnih programa i aktivnosti. Očekuje se da će i novi Nastavni plan i program medresa, čija primjena se očekuje od naredne školske 2021/22. godine, dodatno doprinijeti razvoju učeničkih kompetencija, njihovoj mnogostranijoj pripremi za nastavak studija i aktuelne životne potrebe i izazove.

Iskazana je podrška realizaciji dodatnih projekata i programa. Očekuje se da će novi softverski program Alumni medresa značajno unaprijediti komunikaciju medresa i Zajednice sa alumnistima naših medresa, uz uspostavljanje baze podataka o alumnistama i njihovo aktivnije uključivanje u programe i aktivnosti Zajednice. Brojni programi poput Access programa učenja engleskog jezika za učenike medresa i drugih partnerskih škola koji se realizira u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu i My Green Deal programa koji se realizira u saradnji sa Uredom specijalnog predstavnika Evropske Unije u BiH pružaju mogućnost učenicima medresa za unapređenje jezičkih i komunikacijskih kompetencija te uključivanje u Evropski zeleni plan kroz izradu i realizaciju projekata zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini.

Tokom realizacije dodatnih sadržaja savjetovanja učesnici su posjetili dio kulturno-historijskih znamenitosti Tuzle, kulu Husein-kapetana i oklopni voz u Gradačcu, Medžlis i rodnu kuću prvog predsjednika Bosne i Hercegovine rahmetli Alije izetbegovića u Bosanskom Šamcu, Medžlis IZ u Brčkom i Mektebski centar u Dubnici kod Kalesije.

Uspješnoj realizaciji savjetovanja značajno su doprinijeli direktor Behram-begove medrese, njegovi saradnici i osoblje medrese kao i glavni imami i predsjednici medžlisa Islamske zajednice u Bosanskom Šamcu, Brčkom i Kalesiji.

Uprava za obrazovanje i nauku u saradnji sa Osnivačem i menadžmentom medresa i gimnazija nastavit će kontinuirani rad na unapređenju koncepta izvrsnosti odgojno-obrazovnog procesa u srednjškolskim ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i u narednom periodu.