edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

REISU-L-ULEMA: VRIJEME JE DA EUROPA KRENE PREMA MEDRESANSKOM UČENJU ISLAMA

leiden     Sarajevo, 27. februar 2007. (MINA) -  U okviru konferencije o temi: „Akademska sloboda i sloboda religije – tenzije i kompromisi dvaju koegzisting fundamentalnih prava“, danas je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić govorio na Leiden univerzitetu u Holandiji, o temi: „Historija institucionalnog obrazovanja imama u Bosni i Hercegovini“.

     Naglašavajući da IZ-a u BiH ove godine obilježava 470. obljetnicu Gazi Husrev-begove medrese, reisu-l-ulema Cerić je govorio o medresi kao središtu institucionalnog učenja islama što najbolje potvrđuje historija Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

     „Kao najveći graditelj Sarajeva i veliki vizionar Kuršumlije medrese, Gazi Husrev-beg (1480-1541) se može mjeriti sa najvećim ličnostima u povijesti nastanka i razvoja odgojno-obrazovnih institucija ne samo na Balkanu, već i u Europi“ – kazao je reisu-l-ulema Cerić, te dodao: „Dokaz tome je Gazi Husrev-begova vakufnama napisana 943/1537. god. u kojoj, između ostalog, stoji: „u medresi koju vakif (Gazi Husrev-beg) podiže neka se uči sve što zahtjeva vrijeme i mjesto.“

     Reisu-l-ulema Cerić je u Leidenu prvi puta u cijelosti predstavio engleski prijevod vakufname Gazi Husrevbegove medrese. U zaključku svoga predavanja resiu-l-ulema Cerić je rekao:

  1. Islam je ibrahimovska vjera koja izvodi svoju legitimnost iz Božje objave u kojoj su utvrđena dva temeljna načela: a) načelo monoteizma (tewhīda) i b) načelo Božije zapovijedi (Šerī‛ah);
  2. Božji vjerovjesnici su istinski tumači Božijih zapovijedi a poslije njihove smrti samo su učeni i iskusni ljudi, koji su istinski upućeni u tumačenje Božje zapovijedi pa zato imaju idžazet et-tedris (dozvolu za tumačenje), pozvani da tumače vjeru i da vode vjernike u njihovom vjerskom i društvenom životu;
  3. Medresa je središte institucionalnog učenja islama a fondacija – vakuf je nužna potpora medresi da izvrši svoju misiju;
  4. Danas je Europa u pred-medresanskom stanju tumačenja islama gdje džamija, mesdžid, privatni mektebi i privatne kuće uglavnom određuju način i sadržaj islamskog učenja koje nije uvijek u skladu sa medresanskim ili institucionalnim učenjem islama;
  5. Vrijeme je da Europa krene iz pred-medresanskog prema medresanskom učenju islama gdje će tumačenje islama imati zvanični stav iza kojeg će stajati procedura za dobivanje dozvole za tumačenje i predstavljanje islama u Europi (idžāzet et-tedrīs);
  6. Sa pet stoljeća institucionalnog učenja islama, Bosna i Hercegovina može biti dobro mjesto za obuku imama i hatiba koji mogu pridonijeti muslimansko-europskoj integraciji sa posebnim osvrtom na ulogu i funkciju islamskih institucija u sekularnoj državi, rekao je između ostalog reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić na Konferenciji u Leidenu.