A+ A A-

Konkurs za dodjelu stipendija Fondacije "Ljiljan"

 • Published in
 • Kategorija: BiH

FONDACIJA “LJILJAN” ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2021/2022 godinu

Fondacija “Ljiljan” Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente svih fakulteta u Bosni i Hercegovini za školsku 2021/2022 godinu. Iznos stipendije je 500.00 USD odnosno ekvivalentno u KM shodno kursu dolara nekoliko dana prije dodjele stipendija.

Za studente u Bosni i Hercegovini stipendije će se dodjeljivati krajem 2021. godine u Sarajevu sa naknadno dostavljenom informacijom stipendistima o tačnom mjestu i vremenu. 

Fondacija će za 2021/2022 školsku godinu dodijeliti 100 stipendija u Bosni i Hercegovini. U slučaju da zaprimimo veći broj aplikacija koje zadovoljavaju uslove konkursa, Fondacija će dodijeliti i veći broj stipendija u slučaju dodatnog priliva sredstva za svrhu stipendija od donatora.

Rezultati konkursa će biti objavljeni u mjesecu novemberu  2021. godine na web stranici Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike www.icnab.com.

Uslovi konkursa:

 • Pravo na stipendiranje imaju redovni studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini sa prosjekom 8 i više.
 • Prednost imaju socijalno ugrožena djeca, djeca šehida, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, djeca jetimi te djeca povratnika kao i studenti sa postignućem ili ostvarenjem u bilo kojem polju.

Potrebna dokumentacija:

 • Molba sa kratkom biografijom i kontakt informacijama (e-mail obavezan),
 • Dokaz da ste full time student sa prosjekom ocjena zadnjeg semestra,
 • Dokaz o dodatnim postignućima ili ostvarenjima,
 • Kućna lista,
 • Potvrda da ste pripadnik šehidske porodice ili dijete borca Armije RBiH,
 • Preporuka lokalnog imama (Imam džemata vašeg prijavljenog mjesta prebivališta),
 • Izjava da ne primate drugu stipendiju bilo koje institucije ili organizacije ovjerena u opštini,
 • Potvrda o primanjima u porodici (platna lista sa posla ili potvrda sa biroa).
 • Sve aplikacije slati na e-mail:  fondacija.ljiljan@izbsa.com.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 15. oktobra 2021. godine.