A+ A A-

Konkurs za upis učenika u prvi razred Medrese "Reis Ibrahim ef. Maglajlić"

  • Published in
  • Kategorija: Banja Luka

Na osnovu odredbi člana 17. i člana 20. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta i člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje

K O N K U R S 

za upis učenika u I (prvi) razred Medrese „Reis Ibrahim-ef. Maglajlić“ u Banjoj Luci 

u školskoj 2020/2021. godini

Kandidati za upis u Medresu „Reis Ibrahim-ef. Maglajlić“ u Banjoj Luci u školskoj 2020/2021. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da nisu stariji od 18 godina,
  • da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Prijava i upis učenika u prvi razred Medrese u školsku 2020/2021. godinu realizirat će se dostavom dokumentacije na adresu Medrese. 

Kandidati za upis u Medresu neće polagati prijemni ispit.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi i učenici koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i odmah primljeni.

Uz aplikaciju na konkurs za upis učenika u prvi razred Medrese kandidat će priložiti sljedeće dokumente:

  • svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
  • uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenja, diplome i priznanja o osvojenim jednom od prva tri mjesta na takmičenjima koja su zvanično organizirana na nivou kantona/regije, entiteta u BiH, Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to iz predmeta zastupljenih u nastavnom planu i programu medresa Islamske zajednice u BiH.

Rok za prijavu i upis kandidata je od 25. do 27. augusta 2020. godine.

Medrese će objaviti rezultate prijema i upis učenika na web stranici Muftijstava banjalučkog najkasnije u petak, 28. augusta 2020. godine. 

Dodatne informacije u vezi s prijavom, prijemom i upisom učenika kandidati mogu dobiti na službenoj web stranici Muftijstva banjalučkog i putem službene e-mail adrese Madrese medresa@muftijstvobanjalučko.ba.