A+ A A-

Veliko interesovanje za tribine u Evropi

25 10 2019 01 tribine

U organizaciji Uprave za vanjske poslove i dijasporu akademik Enes Karić, prof. dr. Hilmo Neimarlija i mr. Muhamed Jugo gosti su seminara/tribina u bošnjačkim džematima u dijaspori, koji su i domaćini ovog edukativnog projekta.

Tribine su već održane u Veroni, Ženevi i Parizu, a nastavit će se i u drugim državama i gradovima: Berlinu, Frankfurtu, Hanoveru i Minhenu u Njemačkoj, u gradovima Norveške itd. Na tribinama u Njemačkoj prisustvovat će i prof. dr. Armina Omerika s Goethe univerziteta. S obzirom na učešće eminentnih profesora na ovim tribinama, u nekim gradovima se one su se održavale i dvaput, jer su džematlije, naročito mladi, imali jedinstvenu priliku slušati i razgovarati s profesorima. Iako je riječ o akademskim radnicima, tribine su prilagođene široj publici, što je prema mnogima izvanredan način upoznavanja džematlija sa znanstvenom misli.

25 10 2019 01 tribine 1

Cilj seminara je podrška poštenim evropskim predstavljanjima islama i muslimana i doprinos odbrani vjerodostojne Evrope, Evrope duhovnih sloboda, odgovornosti i univerzalnih ljudskih prava. Dodatni cilj ovog seminara je bliže upoznavanje s djelima o islamu, koja su iza sebe ostavile velike ličnosti evropskih nacionalnih literatura i evropske kulture u cjelini kao trajne dragocjenosti kulturnog naslijeđa čovječanstva. Mnogi mislioci, poput Goethea, Guenona, Tolstoja, Braudela, Hodgson i drugih pružili su u svojim djelima raskošne slike autentičnog svijeta islamske vjere i civilizacije.  Sa svojim produbljenim misaonim uvidima i sagledavanjima oni su potvrđivali mogućnosti izgradnje mostova među kulturama i osiguravali predstavljanje islama na najvišem stupnju evropske kulture. Uz to, svojim nalazima i inspiracijama podsticali su objektivna naučna istraživanja islama i naučno utvrđivanje pozitivnih utjecaja islama na Evropu.