A+ A A-

6. Seminar imama BKG Nord – Ost

  • IMG_5525IMG_5525

Shodno godišnjem planu i programu rada Medžlisa BKG Nord – Ost u Austriji, Medžlis je u sklopu ovogodišnji aktivnosti organizovao VI Seminar za Imame u SportHotel Zaton od 19.01.2018. god. do 21.01.2018. god.

Ovo je bio dakle, VI po redu Seminar Imama BKG Nord - Ost, koji ima za cilj, okupljanje, druženje, a prije svega dodatnu edukaciju Imama, te međusobno savjetovanje kako i na koji način unaprijediti nase djelovanje u sopstvenim džematima.

Domaćin i moderator Seminara, a ispred Medžlisa je bio mr.Hfz. Senad ef. Podojak, koji je inače predsjednik BKG Nord – Ost, te Imam džemata u Welsu, a koji je izrazio rijeci dobrodošlice i predstavio nase ovogodišnje goste iz drugih dijelova Austrije, te domovine BiH.

Također, pored glavnog Imama Medžlisa Prof. Saudin ef. Lope, seminaru su prisustvovale i ostale kolege. Midhat ef. Kupinic, koji je inače zamjenik predsjednika Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji, te imam u džematu Enns. Zatim, Sakib ef. Zekan, blagajnik Medžlisa, te imam džemata Liezen, Nijaz ef. Dropić, imam u džematu Aschbah, te Abdulah ef. Cajlakovic, imam u dzematu Braunau.

Ovogodišnji seminar imama BKG Nord – Ost su uveličali svojim prisustvom i izlaganjem posebno, Mr. Esad ef. Memic, te Mr. Hasudin ef. Atanovic.

Mr. Hasudin ef. Atanovic u svojstvu glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji, je održao predavanje na temu: “Uloga Imam u dijaspori” s posebnim osvrtom na Međureligijski dijalog.

U svom izlaganju Hasudin ef. se posebno dotakao osnivanja, održivosti, rada, djelovanja te razvoja džemata, kazavši da je svaka džamija prije svega odgojno obrazovna institucija. A uloga imama u džematu, prije svega u samoj dijaspori, je od ogromnog značaja, gdje imam pored uloge Hatiba te Muallima je i predvodnik i pedagog, administrativni radnik itd. Dakle, obim posla svakog imama, bar u dijaspori, se ne svodi samo na vjerske aktivnosti i programe. Naglasivši na kraju da je najbolji onaj koji je najkorisniji ljudima.

Na kraju radnog dijela seminara, imamima se obratio Mr. Esad ef. Memic, u svojstvu predsjednika Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji na temu: „Kriterienkatalog für Moschee und Imame“ koja je više aktuelna u dijaspori, a to su kriteriji koji su neophodni za uspostavljanje, rad i razvoj džamija kao i Imama na području Austrije.

Katalog koji govori o važnosti džamije, te ulozi imama u samoj džamiji i džematu

Inače ovaj projekat je urađen od strane Islamske zajednice u Austriji, predvođeni Mr. Esad ef. a koji je predstavljen u javnosti, raznim državnim institucijama, institutima, te nevladinim organizacijama i koji je naišao na pozitivne komentare, kritike, te pozitivan odjek u cjelokupnoj javnosti Austrije.

Našem seminaru ove godine su prisustvovali i nama dragi gosti iz Bosne i Hercegovine, predstavnici izdavačke kuće „Libris“ , gosp. Said Katica, te Tarik Puška.

Said se ukratko obratio prisutnima te savjetovao kako i na koji način svako od nas u džematu može i treba da organizuje i uspostavi džematsku biblioteku, koja su to dijela koja svaka džematska biblioteka treba da ima itd.

Na kraju, hfz. Senad ef. Podojak se zahvalio prisutnim gostima, istaknuvši neophodnost održavanja istih i sličnih edukativnih seminara, koji sigurno doprinose boljem razumijevanju te dodatnom usavršavanju, boljem djelovanju, te organizaciji i radu i imama i samih džemata.