A+ A A-

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE PREKRŠIO KONVENCIJU O SPRJEČAVANJU I KAŽNJAVANJU GENOCIDA

Deklaracija bosanskih i bošnjačkih organizacija iz dijaspore po pitanju presude Međunarodnog suda pravde

genocid_bih_big     U Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine je izvršen zločin genocida nad Bošnjacima. Prekršena je Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju genocida jer je postojala namjera uništenja bošnjačkog naroda. Tu činjenicu je potvrdio Međunarodni krivični Tribunal za bivšu Jugoslaviju u svojim presudama i Kongres i Senat SAD-a u svojim rezolucijama. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i dole potpisane najznačajnije organizacije iz dijaspore, osuđuju političku odluku Međunarodnog suda pravde u Haagu, kao nepravednu odluku kojom je nagrađen zločin od strane međunarodne zajednice koja je tako potvrdila saučesništvo u zločinu, koja je ignorisala nepobitne činjenice o genocidu u Bosni i Hercegovini i koja je usporila proces pomirenja među narodima u Bosni i Hercegovini. Zato Odluka Međunarodnog suda pravde stavlja još veću moralnu i političku obavezu na političke predstavnike Bosne i Hercegovine da insistiraju i istraju u zahtjevima za istinom i pravdom, te potpunim anuliranjem svih rezultata genocida.

     Smatrajući da je šteta koju su pretrpjele žrtve genocida neprocjenjiva u materijalnom i duhovnom smislu, te da te žrtve i njihova buduća pokoljenja moraju ostvariti svoje pravo na ravnopravan i dostojanstven život na svakom pedlju Bosne i Hercegovine, smatrajući da je trenutno ustavno i teritorijalno uređenje Bosne i Hercegovine direktan rezultat genocida, kao i svojevrstan nastavak tog genocida, smatrajući da je genocid u potpunosti uništio karakter Bosne i Hercegovine kao istinske multietničke, multikulturne i multivjerske države, vjerujući da su principi Istine, Pravde i Slobode osnovni temelji na kojima građani i narodi Bosne i Hercegovine moraju graditi društvo, smatrajući izuzetno važnim i korisnim da se dijaspora ujedinjeno oglasi po presudi, dole potpisane najznačajnije organizacije u dijaspori usvajaju:

 

DEKLARACIJA

 

ZA PRAVNO, POLITIČKO I MORALNO ANULIRANJE SVIH REZULTATA GENOCIDA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Proces i pravac ustavne reforme u Bosni i Hercegovini mora se u potpunosti rukovoditi činjenicom da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid, te konačno rješenje mora anulirati sve rezultate genocide, uključujući anuliranje Republike Srpske koja je po Odluci Međunarodnog suda pravde odgovorna za genocid u Srebrenici.

II

Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, bazirano na etnoteritorijalnim principima, je direktan rezultat genocida i kao takvo mora biti ukinuto.

III


Društveno-političko uređenje Bosne i Hercegovine se mora uskladiti sa njenim uređenjem koje je postojalo prije započinjanja genocida, što uključuje i teritorijalno ustrojstvo Bosne i Hercegovine.

IV

Svi praktični efekti genocida se moraju poništiti što uključuje i efektivan i samoodrživ povratak svih preživjelih žrtava genocida u svoje prijeratne domove.

V

 


Bosna i Hercegovina mora povratiti karakter istinske multietničke države na svakom dijelu svoje teritorije, status koji je imala do započinjanja projekta genocida koji je rezultirao stvaranjem etničkočistih teritorijalnih cijelina.

VI

 

Potomci žrtava genocida, preživjele žrtve genocida, kao i država Bosna i Hercegovina, moraju biti obeštećeni u materijalnom smislu kako bi se omogućilo ispunjavanje primarnih obaveza iz gornjih navoda.

VII

 


Bosna i Hercegovina mora donijeti zakon o zabrani negiranja genocida, te osigurati najstrožiju i najširu primjenu tog zakona.

VIII

 

Politički predstavnici Bosne i Hercegovine moraju insistirati i istrajati na zahtjevima da Srbija i Crna Gora prihvate punu pravnu, političku, materijalnu i moralnu odgovornost za genocid, te da se obavežu da će u potpunosti podržavati i pomagati poništavanje efekata genocida i sprječavati bilo kakve buduće pokušaje za ponavljanje genocida u Bosni i Hercegovini.

Potpisnici Deklaracije:
1. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike
2. Svjetski Savez Dijaspore BiH
3. Bošnjačko-Američko Savjetodavno Vijeće za BiH
4. Udruženje Bošnjaka Australije
5. Vijeće BH Organizacija Australije
6. Australijska BiH Fondacija Pravda za BiH
7. Udruženje Srebrenica