Logo

TV DEBATA: ODNOS SUNIJA I ŠIIJA, STANJE U IRAKU

rafsanjani i gardavi     Ajetollah Ali Akbar Hašemi Rafsandžani, šef Vijeća za verifikaciju politike Islamske Republike Iran i šejh Jusuf al Qardavi, čelnik Svjetske unije muslimanske uleme, u debati u srijedu naveče, vođenoj u jednoj od najpopularnijih emisija TV Al Džezire, razgovarali su o temama pitanjima vezanim za odnose između muslimana šiita i sunita, te naglasili neophodnost očuvanja jedinstva u Iraku.    

     Emisija je emitovana u 19:30 h po vremenu u Mekki, odnosno 16:30 h po Griniču, a iz TV Al Džezire su, zbog važnosti diskusije, najavili reemitovanje emisije, koju je vodio glavni urednik informativnog programa te TV kuće Ahmed al Šejh, i u četvrtak u 12:30 h po vremenu u Mekki, odnosno u 09:30 po Griniču i u petak u 04:30 u Mekki i 01:30 po Griniču.

     Ajetollah Rafsandžani je izrazio nadu da će se islamski ummet okoristiti o ovu i slične medijske programe.

     "Mi smo oduvijek insistirali na uspostavi i jačanju islamskog jedinstva, a nakon pobjede Islamske revolucije smo na tom polju poduzeli i praktične korake", dodao je ajetollah Rafsandžani.

     "U okviru nastojanja usmjerenih ka jačanju islamskog jedinstva, u Iranu se održava sedmica islamskog jedinstva. Na tom polju smo ostvarili i veoma važne rezultate, a ozbiljno ćemo se zalagati i ubuduće", dodao je.

     "Iranski narod se iskreno zalaže za islamsko jedinstvo, a svjedoci smo da se za islamsko jedinstvo iskreno zalaže i sunitska ulema", dodao je.

     "U posljednje vrijeme smo bili svjedoci niza pokušaja za unošenje smutnje u Iraku i drugim područjima, i želimo biti brana pred realizacijom tih smutnji", istakao je ajetollah Rafsandžani.

     Šef Vijeća za verifikaciju politike Islamske Republike Iran je u nastavku diskusije istakao da je američki plan o novom Bliskom istoku pretrpio krah, da Washington nije ostvario zacrtane ciljeve u regionu i da problemi američke administracije bivaju sve veći, a zatim upitao: "Da li oni misle da izazivanjem raskola mogu realizovati svoje ciljeve?"

      Rafsandžani je u nastavku istakao da "Amerika izaziva raskol među muslimanima šiitima i sunitima".

      Rafsandžani je pojasnio da je Izrael posegnuo za izazivanjem raskola među muslimanima nakon što je pretrpio teške poraze u sučeljavanju sa Hizbullahom u Libanu i palestinskim pokretima otpora unutar Palestine.

     "Mi istrajavamo na jačanju islamskog jedinstva, a islamska ulema po ovom pitanju ima vrlo veliku i tešku odgovornost", istakao je.

     On je upozorio da je svjetski imperijalizam mnogo opasniji od svih drugih opasnosti koje prijete islamskom svijetu, jer želi uspostaviti dominaciju nad islamskim zemljama i njihovim prirodnim bogatstvima.

     "Mi ne želimo napadati na ostale religije, nego samo želimo štititi islam", naglasio je, a zatim dodao: "Mi se moramo ujediniti kako bi zajedno štitili naš islamski identitet."

      Upitan o značenju vjerskog propisa "teqije", ajetollah Rafsandžani je odgovorio: "Teqije nije propis kakvim ga žele predstaviti neprijatelji i nije propis koji se može koristiti u cilju ostvarenja ličnih interesa. Svaka zemlja pojedina pitanja drži u tajnosti i može se reći da je takav slučaj i sa propisom teqije."

     Predsjednik Svjetske unije muslimanske uleme, šejh Jusuf al Qardavi, iz Dohe, prijestonice Katara, je TV linkom poručio da je emitovanje ovakvih emisija koje doprinose ujedinjavanju muslimanske zajednice, za muslimane berićet i blagodat.

     "Iako se ne slažemo sa Iranom kada je po srijedi propagiranje šiizma u arapskim zemljama, ipak smo uz Iran kada su u pitanju neprijateljski pritisci i napadi", istakao je al Qardavi.

     "Propis teqije se može praktikovati samo među nemuslimanima i nikako u drugim prilikama", istakao je al Qardavi, te dodao: "Tvrdnja da suniti šire svoj mezheb među šiitima ne stoji i sveukupno gledano nastojanja da bi se jednog sunita preobratilo u šiita ili šiita u sunita, nisu ništa drugo do širenje smutnje."

      "Ako Iran, kao i bilo koja druga zemlja, bude napadnut od strane Amerike, mi ćemo se snažno dići protiv agresije", naglasio je.

     Na pitanje voditelja zašto su arapske zemlje stale uz Ameriku kada je Washington počeo prijetiti napadom na Iran, predsjednik Svjetske unije muslimanske uleme je odgovorio: " Ja nisam advokat arapskih režima, ali mogu objaviti da ćemo mi ostati uz Iran i na vrijeme jasno objaviti svoje stavove. Kao što su islamske zemlje stale uz Liban kada ga je napao cionistički režim, stat ćemo i uz islamsku zemlju Iran u trenutku kada se suočava sa pritiscima", dodao je al Qardavi.

     "Najveći problem je u tome što neki krv drugih smatraju halalom, a moram reći da, nažalost, takav stav šire i pojedini suniti protiv šiita i pojedini šiiti protiv sunita", naglasio je al Qardavi, a zatim podsjetio da su upućeni mnogi zahtjevi vjerskim zvaničnicima i autoritetima u Iranu i Iraku za izdavanjem zajedničkih fetvi kojim bi bilo zabranjeno proljevanje krvi među sljedbenicima islamskih mezheba.

     "Islam su u Iran i Egipat i druge zemlje proširile halife i mi se moramo složiti oko Pejgamberovih (s.a.w.s.) ashaba", naglasio je.

     Ajetollah Rafsandžani je u nastavku razgovora istakao da će u ovoj emisiji iznositi svoje lične stavove, ali i izrazio uvjerenje da njegove stavove dijeli većina šiitskih znanstvenika i alima, a zatim dodao: "Kao što kaže Kur'an, mi muslimani se moramo okupljati oko ove svete Knjige i moramo očuvati svoje jedinstvo naspram imperijalizma i cionizma."

     Naglasivši da se muslimani ne bi trebali vezati samo za historiju, al Qardavi je naglasio: "Moguće je da su pojedini vjerski autoriteti u toku historije davali i izjave koje dovode do nesuglasica, ali mi ne bismo teret tih izjava trebali stavljati na pleća današnje generacije i šiite i sunite proglašavati kjafirima, nevjernicima."

     Izrazivši žaljenje što Rezolucija o zbližavanju islamskih mezheba ne biva provođena željenim intenzitetom, šejh Qardavi je dodao: "Mi moramo izabrati umjerenost, jer jedinstvo qible mora biti očuvano."

     On je zatim zatražio da budu pokrenuti intenzivniji razgovori o provedbi spomenute rezolucije od osam tačaka koju je usaglasila delegacija Svjetske unije muslimanske ulema sa iranskim vjerskim zvaničnicima u Teheranu.

     Istakavši da oni koji vrijeđaju Poslanikov Ehli bejt nisu istinski suniti, al Qardavi je dodao: "Nema ni jednog sunita u svijetu koji ne voli Pejgamberov s.a.v.s. Ehli bejt, uključujući Aliju, Fatimu, Hasana, Huseina, Bakira i Sadika, ali među šiitima postoje oni koji šalju la'net na Omera, Ebu Bekra i Ajšu."

     Ovaj istaknuti vjerski znanstvenik je u nastavku naglasio da suniti ne prihvataju proglašavanje šiita nevjernicima, a potom dodao da promicanje sunizma među šiitima i šiizma među sunitima, uopšte ne može biti prihvatljivo.

     Osvrnuvši se na antiokupatorska zalaganja i borbe u Iraku, šejh Qardavi je istakao: "Mi priznajemo sve šiitske i sunitske borce!"

      "Ako mi i Iran budemo htjeli iskoristiti svoj uticaj u Iraku, moći ćemo zaustaviti ubijanja u toj zemlji."

     Iznijevši stav da je problem Iraka političke, a ne vjerske prirode, ajetollah Rafsandžani je pojasnio: "U Iraku postoje i vlada i Ustavni zakon i parlament i svi djeluju zajedno. Mi se ne želimo miješati u Irak, nego želimo da irački narod sam izabere svoju sudbinu. Iran ne podržava samo šiite. Iran je pomogao i muslimanima sunitima u Bosni i Hercegovini i Palestini i pomaže cijelom islamskom ummetu."

     Šejh Jusuf al Qardavi je na pitanje voditelja o napadima sunita na šiite u Iraku, odgovorio: "Pružanje otpora okupatorskim snagama je pravo svih i islam nam naređuje da se borimo protiv neprijatelja koji dođe okupirati našu domovinu. Međutim, međusobno ubijanje muslimana mi oštro osuđujemo i ne prihvatamo. Mi želimo da ubijanje u Iraku gdje je već nekoliko stotina hiljada ljudi poslato u smrt budu zaustavljena, ali i od Irana tražimo da se založi za zaustavljanje krvoprolića u Iraku."

      "Mi smo od početka objavili da je pružanje otpora pravo svih stanovnika Iraka. Niko se ne smije uplitati u unutrašnja pitanja Iraka. Mi moramo Iračanima dozvoliti da sami odaberu svoju sudbinu. Samo Amerika i Izrael koriste raskol u toj zemlji", odgovorio je ajetollah Rafsandžani.

     Šef Vijeća za verifikaciju politike Islamske Republike Iran je u nastavku istakao da je ubijanje muslimanskog stanovništva u Iraku, ma ko da ga počini, veliki grijeh, te dodao: "Radikalne grupe su u Irak stigle sa posebnim zadatkom da iračkom narodu ne dozvole da izabere svoju sudbinu, a Amerika djelovanje tih grupa koristi kao izgovor za nastavak svog prisustva u Iraku."

     "Istaknuti sunitski i šiitski vjerski autoriteti ne čine ništa da bi zaustavili ubijanja u Iraku. Iran s obzirom na uticaj koji ima u Iraku može zaustaviti ubijanja u toj zemlji i može određenim osobama reći da prestanu s tim. Nastavak ovakve situacije ide na štetu islamskog ummeta i u korist Amerike, cionizma i neprijatelja muslimana", rekao je šejh al Qardavi.

 (http://bosnian.irib.ir)

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.