A+ A A-

Literarni konkurs Fonda Bošnjaci: "Kući je potrebniji čovjek nego čovjeku kuća"

14 10 2021 01 konkurs fond bosnjaci

Na osnovu Plana rada, prijedloga Komisije i Odluke Upravnog odbora, Fond ''Bošnjaci'' raspisuje natječaj za najbolji literarni rad o temi: ''Kući je potrebniji čovjek nego čovjeku kuća''.

Uvjeti natječaja:

  • Na natječaju mogu uzeti učešće učenici srednjih škola i studenti iz Bosne i Hercegovine i dijaspore.
  • Autori svih literarnih izraza: poezije, proze i dr. mogu ravnopravno učestvovati na natječaju.
  • Dostavljeni radovi mogu sadržavati najviše 7 kartica (1 kartica = 1.800 karaktera).

Rok za dostavu radova je 17. novembar 2021. godine do 15:00 sati.
Radove dostavljati isključivo putem e-maila: fondb@fondbosnjaci.co.ba s naznakom:
Za natječaj: ''Kući je potrebniji čovjek nego čovjeku kuća''.

Sa zaprimljenih radova će privremeno biti uklonjeni lični podaci autora nakon čega će isti, pod šifrom, biti dostavljeni nadležnoj Komisiji na ocjenu.
Rezultati natječaja će biti objavljeni u prvoj polovini decembra 2021. godine na web i facebook stranici Fonda ''Bošnjaci''.

Visina nagrada:

  • Prva nagrada: 400,00 KM
  • Druga nagrada: 300,00 KM
  • Treća nagrada: 200,00 KM

Nagrade i priznanja će biti uručeni na svečanosti u organizaciji Fonda ''Bošnjaci''.
Nagrađeni radovi će biti objavljeni na web i facebook stranici Fonda.

NAPOMENA:

  1. Dostavljeni radovi ne podliježu vraćaju, a Fond ''Bošnjaci'' zadržava pravo njihovog djelimičnog ili potpunog korištenja uz obavezu navođenja podataka o autoru.
  2. Uz dostavu radova obavezno navesti:
  • Naziv i sjedište škole ili fakulteta, razred ili godinu studija
  • Kontakt telefon i adresu stanovanja