A+ A A-

Fakultet islamskih nauka Sarajevo obilježava 44. godišnjicu postojanja

  • 0101

Fakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu baštinik je najranijih islamskih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini koje su nastale u doba osmanske vladavine, kada znatan dio domaćeg stanovništva prima islam, ali i visokoškolskih islamskih obrazovnih ustanova koje su nastale u  periodu Austro-Ugarske vladavine, Šerijatsko-sudačke škole (1887.) i Više islamske šerijatsko-teološke škole (1937.).

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini preuzeo je prava osnivača, a Fakultet je počeo je sa radom 29. septembra 1977. godine pod imenom Islamski teološki fakultet (ITF) u Sarajevu.

- Fakultet islamskih nauka je dosanjani san muslimana koji su čekali da se izgubi njihova nacionalna pripadnost, ali i da se islam na ovim prostorima dovede u pitanje. Uspostavljanjem tadašnjeg Islamskog teološkog fakulteta, atmosfera muslimana se diže na daleko viši nivo - istakao je dekan Fakulteta islamskih nauka, prof. dr. Zuhdija Hasanović, dodavši da su muslimani osnivanjem ove visokoobrazovne ustanove učinili ono što je za mnoge izgledalo nemoguće i neostvarivo.

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu kroz tri nivoa studija na pojedinačnom planu nastoji odgajati i obrazovati cjelovite ličnosti, usavršavajući njihove duhovne, moralne, intelektualne i stručne kvalitete, koje će se posebno realizovati u oblasti islamske teologije, islamske vjeronauke i religijskog odgoja.

Inspirisan islamskim imperativima o promovisanju znanja i nastavljajući višestoljetnu tradiciju visokog islamskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu nastoji, integrirajući tradicionalne i savremene islamske znanosti, učvrstiti vodeću poziciju unutar europskog akademskoga prostora.

- Ono što ustvari pokreće i omogućava rast naroda i određene zajednice, pa i civilizacije, jest obrazovanje. Umni ljudi iz Islamske zajednice, poput Husein-ef. Đoze, profesora Ahmeda Smajlovića i mnogih drugih koji su direktno bili uključeni u izradu nastavnih planova i programa za pokretanje Islamskog teološkog fakulteta, bili su svjesni toga. To je bio jedini način da se očuva identitet muslimana odnosno Bošnjaka na ovim prostorima - dodao je prof. Hasanović.

Danas je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu najprestižnija institucija visokoškolskog islamskog obrazovanja u Evropi, a od 2013. godine Fakultet islamskih nauka je punopravni član Univerziteta u Sarajevu.

(Preporod.info)