A+ A A-

25. godišnjica IPF Bihać: Svečano promovisano 26 diplomanata i četiri magistra nauka

  • 0101

Na Islamskom pedagoškom fakultetu (IPF) Univerziteta u Bihaću danas je održana osamnaesta promocija diplomanata i šesta promocija magistranata ove visokoškolske ustanove, čim me je zaokruženo obilježavanje 25. godišnjice postojanja, rada i djelovanja ovog fakulteta.

Promovisano je 26 bachelora Islamske vjeronauke i Socijalne pedagogije i duhovne brige i četiri magistra nauka.

Muftija bihaćki Mehmed ef. Kudić kazao je ovom prilikom kako je važno ulagati u obrazovanje, ljudske resurse te da je Islamski pedagoški fakultet kroz 25 godina svog rada izrastao u ustanovu koja ima poštovanje u sredini, koja daje rezultate i koja će u svom radu nastaviti, na najbolji način obrazovati mlade generacije.

- Naš fakultet je obrazovao mnoge svršenike kao vjeroučitelje i imame. Ono što je važno da razmišljamo o tome kako nas društvo posmatra te da stalno preispitujemo naš status te da radimo o tome da napredujemo i izgrađujemo ovaj fakultet. Oni koji budu ulagali u obrazovanje u korak sa trendovima, oni će jedini preživjeti u ovom vremenu - poručio je muftija Kudić.

Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću, kazao je da je 23. decembar značajan datum ovog univerziteta, kada je na današnji dan prije 25 godina osnovana Islamnska pedagoška akademija (IPA) koja je kasnije izrasla u fakultet.

- Danas Islamski pedagoški faultet promoviše 26 bachelora Islamske vjeronauke i Socijalne pedagogije i duhovne brige i četiri magistra nauka. Mislim da je to u uslovima pandemije i više nego veliki uspjeh za ovaj fakultet koji ustvari ima jednu posebnu ulogu na našem univerzitetu. Islamski pedagoški fakultet je najsjajniji dragulj među sedam dragulja i tako ga doživljavamo - rekao je rektor Islamović.

Dodao je da od IPF i njegovih profesora, asistenata i studenata očekuju nešto više u odnosu na sve druge fakultete, jer bi "islamski fakutlet trebao da bude vodilja svima nama u životu".

Islamski pedagoški fakultet osnovan je odlukom Sabora Islamske zajednice 23. 12. 1995. godine, da bi dvije godine kasnije postao punopravni član Univerziteta u Bihaću. Na oba odsjeka ovog fakulteta, odsjek Islamska vjeronauka i odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb, organizuje se nastava i na master studiju.

Dekan Fakulteta, dr. Hajrudin Hodžić u svom obraćanju je podsjetio da se, pored promocije diplomanata i magistranata, danas obilježava i 25. godišnjica djelovanja IPF-a.

- Četvrt stoljeća nije kratak period i možemo biti ponosni da naša institucija toliko dugo radi na educiranju i osposobljavanju kadrova koji će sutra služiti svojoj zajednici, ali i educiranju našeg građanstva općenito. Primjera radi, u samo zadnjih 12 godina IPF je saradnji sa nevladinim organizacijama (NVO) realizovao oko 250 tribina, promocija knjiga i okruglih stolova. Puno je truda uloženo, noći neprespavano da bismo danas imali ovakve uvjete za rad, na koje možemo biti ponosni. Svaki dekan, svaki nastavnik, asistent, vanjski saradnik, administrativni radnik i svaki uposlenik je dao svoj doprinos u izgradnji ovog fakulteta i za unapređenje njegovog rada - naglasio je dr. Hodžić.

Islamski pedagoški fakultet je svoj jubilej obilježio i okruglim stolom o obrazovanju odraslih, obilježavanjem Dana osoba sa invaliditetom, webinarom o nasilju nad ženama i obilježavanjem Međunarodnog dana arapskog jezika.