akcija kurbani
A+ A A-

Banja Luka: Započinje rekonstrukcija vakufa kuća r. Zehre Bahtijarević

10 12 2020 01 banja luka

Islamska zajednica je od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a dobila Lokacijske uslove za rekonstrukciju i adaptaciju stare bosanske kuće koju je uvakufila r. Zehra Bahtijarević.

Projekat rekonstrukcije je izradila renomirana projektantska kuća „Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka, a početna sredstva za realizaciju ovog projekta su obezbijeđena od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Planirano je da u ovom objektu nakon njegove rekonstrukcije bude smješteno sjedište Muftijstva banjalučkog.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima za pomoć i razumijevanje u budućoj obnovi ovog značajnog objekta u gradu Banja Luci.