A+ A A-

Vakufska direkcija: Realizacija projekta 500 sadnica voćki „Aleja uspješnih“ - Aleja nade

01 12 2020 03 vakufska sadnice

Tokom mjeseca oktobra i novembra Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH je u suradnji sa JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama CROPS uspješno realizirala projekat  300 sadnica voćki i 200 sadnica medonosnog drveća" Aleje uspješnih" korisnika završenog programa rehabilitacije JU CROPS.

Kroz ovaj projekat Vakufska direkcija i JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama su željeli da istaknu svoju društvenu odgovornost jer održivost u svakom segmentu poslovanja je najznačajniji oblik odgovornosti i brige za našu planetu, koji svima namam mora biti imperativ.Također, željeli smo i drugima biti primjer i inspiracija, a sve u cilju kreiranja perspektivne budućnosti za generacije koje dolaze.

Svako od nas u ovoj borbi za opstanak može pozitivno da utiče na očuvanju životne sredine i očuvanju eko sistema. Projektu „Aleja uspješnih“ – Aleja nade u krugu Centra i na sportskom poligonu zasađeno je 500 sadnica voća i medonosnog drveća.

"Borba za čist vazduh traži velike investicije, ali se višestruko isplati".

(Vakuf.ba)