A+ A A-

Na ahiret preselio profesor Samir Beglerović

10 11 2020 01 dzenaza beglerovic

U ponedjeljak, 09. novembra 2020. godine na Ahiret je preselio prof. dr. Samir Beglerović, vanredni profesor na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr. Samir Beglerović je rođen 1973. godine u Sarajevu. Završio je osnovnu školu „Hasan Kikić“ u Sarajevu, a potom Sarajevsku Prvu gimnaziju 1991. godine. Nakon srednje škole upisuje i uspješno okončava Fakultet islamskih nauka u Sarajevu 2000. godine.

Od 2000. do 2002. godine, bio je urednik „muslimanskih stranica“ Časopisa za međureligijski dijalog „Abraham“, kojega je izdavalo Udruženje za međureligijski mirotvorni rad „ABRAHAM“ iz Sarajeva. Od 2002. do 2005. godine radio je na mjestu Projekt koordinatora u Udruženju „ABRAHAM“, na projektu „Mjesto za druge u našoj vjeri i životu“.

Od početka 2004. godine, angažiran je honorano kao pomoćnik bibliotekara Fakulteta islamskih nauka, te kao demonstrator na predmetima iz oblasti akaida i uporednih religija.

Od januara 2006. godine uposlen je na Fakultetu islamskih nauka, kao asistent na katedri za akaid. Na dan 24. aprila 2004. godine, nakon završetka postdiplomskoga studija iz oblasti savremene teologije i uporednih religija, magistrirao je iz oblasti akaida i tesavvufa na temu: „Fejzulah efendija Hadžibajrić – njegov život i borba za povratak tekija u okrilje Islamske zajednice“ (Komisija za odbranu: prof. Adnan Silajdžić, predsjednik, doc. Ismet Bušatlić, član, i prof. Rešid Hafizović, mentor). 

Na dan 30. 06. 2008. godine, doktorirao je iz oblasti akaida i tesavvufa na temu: „'Abd alQādir al-Ġaylānī i derviški red kaderija“ (Komisija za odbranu: prof. Ismet Bušatlić, predsjednik, prof. Rešid Hafizović, član, prof. Enes Karić, član, prof. Adnan Silajdžić, mentor).

Predavao je na predmetima: „Pregled ranog muslimanskog mišljenja“, „Rane škole kelama“, „Teološka antropologija“, „Osnovi učenja judaizma i kršćanstva“, „Šiizam“, „Savremeni religijski pokreti“ na Fakultetu islamskih nauka i na predmetu „Filozofija religije“na Univerzitetu u Tuzli. Prof. dr. Samir Beglerović je bio sekretar postdiplomskog studija i doktorskog studija na Fakultetu islamskih nauka. Prof. dr. Samir Beglerović je bio mentor i član komisija za odbranu diplomskih, magistarskih, master i doktorskih radova, na Fakultetu islamskih nauka te Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Objavio je više autorskih  djela i prijevoda,  u brojnim stručnim i znanstvenim časopisima, te publicistikama, koje je moguće pronaći u različitim znanstvenim bazama podataka, kao i na internet stranici „znaci.com“.

Djela, studije i radovi napisani su iz oblasti: akaida (dogmatike), tesavvufa, opće teologije, uporednih religija, filozofije religije te teologije kulture.

Hatma dova će se proučiti 11. 11. 2020. godine u Amfitetaru Fakulteta islamskih nauka sa početkom u 11:00 sati uz poštovanje epidemioloških mjera.

Dženaza namaz će se obaviti 11. 11. 2020. godine poslije podne namaza u haremu Gazi Husrev-begove džamije, a ukop rahmetlije u haremu džamije Dajanli hadži Ibrahima na Gorici.

U ovoj tužnoj prilici, Fakultet islamskih nauka, uposlenici, svršenici i studenti dijele duboku bol s porodicom prof. dr. Samira Beglerovića.

Molimo Allah, dž. š., da mu podari džennet, najljepšu nagradu za njegov dugogodišnji hizmet svojoj vjeri i domovini, a njegovoj plemenitoj porodici sabur.

(Preporod.info)