zekat online uplata

A+ A A-

MEDRESE OBOGAĆUJE LJUDSKU LIČNOST

INTERVJU: Zijad ef. Ljevaković, direktor GH medrese

MEDRESE OBOGAĆUJE LJUDSKU LIČNOST

zijad_ljevak1     GH medresa u Sarajevu je 8. januara počela obilježavanje iznimno značajnog jubileja, 470 godina kontinuiranog rada i djelovanja. Uloga GH medrese na polju islamskog rada i u kulturnoprosvjetnom životu naše države je nemjerljiva. O ovom velikom jubileju, današnjem statusu medresa, misiji u savremenim uslovima i ostalim aktuelnim pitanjima razgovaramo sa Zijadom ef. Ljevakovićem, direktorom GH medrese.

     Razgovarao: Ekrem Tucaković 

 

     Profesore Ljevakoviću, čestitajući Vam veliki i važni jubilej 470 godina kontinuiranog rada, molimo Vas,  da nam, ukratko, kažete kakvim prigodnim sadržajima ste obilježili ovaj rođendan?

     Ljevaković: Poznato je da Medresa svake godine obilježava 8. januar kao Dan škole, a desetogodišnjice se posebno obilježavaju. Obzirom da je ove godine Rijaset Islamske zajednice donio odluku da se  posebno obilježe 470 godina Gazi Husrevbegove medrese i biblioteke, 120 godina Mektebi Nuvaba i 30 godina Fakulteta islamskih nauka, da obilježavanje traje tokom ove godine a počne Danom škole, mi smo se posebno pripremili.

     Na sam Dan škole imali smo svečanu akademiju, promociju amblema i zastave zatim web stranicu škole. O sadržajima obilježavanja ovom prilikom ne bi trebalo posebno govoriti jer je o tome  dovoljno rečeno u prigodnim televizijskim emisijama i dnevnoj štampi. Koristim priliku da se zahvalim medijima koji su ovo pratili a posebno iz razloga što su naglasili značaj 470 godina obrazovanja u Bosni i Hercegovini.  Obzirom da je ovo početak, predviđeni su i drugi prigodni sadržaji koji će biti dogovoreni sa Rijasetom, Gazi Husrev-begovom bibliotekom i Fakultetom islamskih nauka, a formirana je i radna grupa za kordinaciju sadržaja za obilježavanje ovih značajnih datuma. 

 

     Ne znam da li uopće na ovim prostorima ima škola sa ovako dugom i bogatom tradicijom. Šta biste izdvojili iz te duge tradicije, kakvu ulogu je Medresa imala u opstojnosti islama, očuvanju našeg identiteta?

     Ljevaković: Bogata i duboka tradicija naše Medrese impresionira. O njoj su govorili mnogi koji su mjerodavni i čiji se sud o povijesnom značenju Medrese uvažava. Bojim se reći da značaj ove škole za muslimane ali i sve koji znaju šta je obrazovanje nadilazi uobičajeno što se može reći. Previše je značajna da bi se nešto posebno smjelo ili moglo izdvojiti. Islam značajno obilježava posebnost identiteta bosansko – hercegovačkih muslimana a u ovoj školi se izučavaju temeljni predmeti islamskog učenja.

 

Medresa danas

     Jeste li zadovoljni sadašnjim stanjem u Medresi, nastavnim kadrom, kvalitetom nastave i interesom učenika za ovu školu?

     Ljevaković: Objektivno se može izraziti zadovoljstvo sadašnjim stanjem u Medresi,  posebno kada su kadrovi u pitanju. Imamo i zadovoljavajući interes za upis u Medresu. Postoje i ostale medrese i škole, zato nastojimo raditi na većoj promociji mogućnosti koje ima škola kako bi povećali interes radi još boljeg kvaliteta upisanih. Sada ćemo početi raditi na sadržajima za koje vjerujemo da će dati pravu sliku o našim mogućnostima i onome što smo postigli, tako se nadamo povećanju interesovanja za ovu školu. Naravno, nismo zadovoljni u svemu i potpuno. Treba dalje raditi na poboljšanju uslova za učenje i rad unutar škole. Nužno je uraditi niz akata koji će normirati što nije normirano ili, pak, poboljšati normirano. Uporedo mislimo raditi na osavremenjivanju izvođenja nastave. Nastojat ćemo ove godine održati stručni seminar za profesore o upotrebi video topa u nastavi. U  svakom razredu imamo ili možemo imati kompjuter, tako da bismo postigli veću mogućnost korištenja video topa. Imamo i druge planove koji su usmjereni na osavremenjivanje izvođenja nastave ali se ne može sve odjednom uraditi.

 

     Koji su trenutno Vaši prioriteti i na što fokusirate svoju pažnju i angažman?

     Ljevaković: Upravo završavamo fazu obnove nekih unutrašnjih instalacionih sistema grijanja, obnovili smo sav inventar škole i doma, prozore i fasadu. Stolarija u ženskom odjeljenju Medrese je najpreča naredna obaveza i neka unutrašnja uređenja koja bi poboljšala boravak u školi i domu. Kao što je već rečeno, stalna su unaprjeđenja u procesu izvođenja nastave i prioritet je poboljšanje normativnosti u radu. Radimo nekoliko pravilnka koji će poboljšavati, unaprijediti i olakšati rad.

 

     Bili smo svjedoci provođenja određenih reformi u našim medresama, promjenama u nastavnim planovima i programima? Kako ocjenjujete ovaj proces i da li je rano da se govori o ostvarenim željenim rezultatima?

     Ljevaković: Radi se o prilagođavanju i približavanju programa savremenim kretanjima u Evropi. Komisija Vjerskoprosvjetne službe Rijaseta Islamske zajednice sastavljena od najboljih stručnjaka koje imamo je radila  dvije godine i još radi. Ima se mnogo raditi na organizaciji života i rada u domu. Smanjen je broj predmeta u redovnoj nastavi, tako da je donekle nastava rasterećena i povećana je mogućnost izborne nastave, izbornnih predmeta kao i ostalih oblika nastave. Može se sa sigurnošću reći da je izborna nastava dala veće mogućnosti našim učenicima da se poslije završetka Medrese ravnopravno uključe na što širi spektar različitih fakulteta i šire studije, a tu su već vidljivi rezultati.

 

Uloga medresa u obrazovnom sistemu

     Koliko se nastavnici, odgajatelji i učenici medresa koje djeluju u okviru Rijaseta međusobno poznaju, razmjenjuju iskustva i na tom planu šta bi valjalo činiti?

     Ljevaković: Saradnja među medresama jeste zadovoljavajuća. Vjerskoprosvjetna služba Rijaseta Islamske zajednice redovno održava susrete direktora medresa gdje se rješavaju  pitanja vezana za srednju školu jedinstveno i  po istim kriterijima. Planovi i programi su isti, ali svaka medresa ima i posebnosti koje se moraju uvažavati. Bilo je niz susreta profesora i odgajatelja naših medresa u cilju postizanja jedinstvenih planova i programa, te susreta u drugim prigodama kao što su zajednički izleti ili sportski susreti medresa. Godišnje najmanje jednom na kraju školovanja okupe se svršenici medresa sa razrednicima i odgajateljima kao i neposrednim rukovodiocima na jednom mjestu.  U ljudskom djelovanju nema savršenstva niti kraja tako da sve može biti dobro i bolje.

 

     Kako vidite ulogu medresa u našem sveukupnom obrazovnom sistemu, osobito unutar obrazovnog okvira Islamske zajednice?

     Ljevaković: Medrese ne mogu otići dalje od svoje osnovne misije: odgajati i obrazovati generacije onoliko koliko je u mjestu i vremenu potrebno a na temeljima učenja Islama. Istina, uloga medresa i ove Medrese se mijenjala i mijenja prema potrebama muslimana ili prema uslovljenostima koje su dolazile iznutra ali i izvana. Danas medrese pripremaju mlade za upis na više nivoe obrazovanja ili za neke službe unutar Islamske zajednice koje kao svršenici ovakvih škola mogu obavljati. Unutar zajednica, koje su kao naša ili njoj slične, medrese nemaju nikakvu drugu valjanu alternativu i ništa drugo ih ne može zamijeniti.

 

     Šta biste izdvojili kao prepoznatljivost medresa, što diferencira ove od drugih škola i što bi bilo razlogom da se budući učenici upravo odluče za medrese?

     Ljevaković: Medresa je srednja škola slična gimnazijama ili učiteljskim školama, skoro sa istim programom, ali medrese nadilaze ove vrste škola u predmetima koji se izučavaju jedino u medresama i tih predmeta nema nigdje drugdje na način i u obimu kao što je to slučaj sa medresama. To su predmeti klasičnog islamskog obrazovanja, naravno uz odgoj koji pružaju medrese, što sve skupa zasigurno obogaćuje ljudsku ličnost i proširuje joj vidike. Koji ovo žele mislim da imaju više nego dovoljne razloge da upisuju naše medrese.