edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

PROMOCIJA AMBLEMA I ZASTAVE GH MEDRESE

     U amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu si­noć su prezentirani prva zastava i amblem ove odgojno obrazo­vne ustanove koja slavi 470 go­dina i kontinuiranog rada.

    O zastavi i amblemu govorili su autor kreacije Mustafa Sušić i tehnički urednik Mirzet Hamzić, a kao poseban gost skupu se obratio i profesor povijesti islamske kulture i civilizacije na Fakultetu islamskih nauka Ismet Bušatlić.

 Zlatni krug

    Na bordo podlozi ucrtan je zlatni krug u kome je u tugransko-kaligrafskom liku harfovima ispisan naziv medrese i go­dina njenog nastanka po hidžri. Sve to uramljeno je sa šesnaestokrakom zvijezdom sačinjenom od četiri isprepletena kvadrata koji su simbol zbijenog prosto­ra. Oni također simboliziraju i četiri godine školovanja u Me­dresi - objasnio je autor Sušić.

    Tradicija amblema živjela je u svim sferama života, istaknuo je profesor Bušatlić, i zato nije neobično da ih ima i jedna škola.

    Neko je morao biti pionir u ovom poslu - kazao je Bušatlić koji je govorio o temi „Heraldi­ka i značaj simbola u islamskoj tradiciji".

     Osim učenika i profesora Ga­zi Husrev-begove medrese, pro­mociji zastave i amblema prisustvovali su reisu-l-ulema Musta­fa ef. Cerić i naibu reis hafiz Ismet ef. Spahić

 Razvijanje identiteta

     Ef. Ceriću direktor Medrese Zijad Ljevaković svečano je pre­dao zastavu i amblem na čuvanje.

    Kada kažemo „mercedes", to nas asocira na Njemačku ili „Ajfelov toranj" na Francusku. Kažemo li, bilo gdje u svijetu, Gazi Husrev-begova medresa to ljude treba da asocira na BiH i Sarajevo. Zbog toga mi je pose­bno drago što smo dočekali da ljudi razvijaju svoj identitet -kazao je ef. Cerić.

 Djelo bez mane

    Ef. Cerić je istaknuo kako su prva zastava i amblem vri­jednost koja profesore i učeni­ke Medrese treba da čini sre­tnim i ponosnim.

    Pokušao sam naći bilo ka­kvu manu Sušićevom djelu. I baš kad sam mislio da sam je našao, shvatio sam da nisam upravu. Nema mane njego­vom djelu, jer na njemu je ispisano sve ono što je bitno za ovu ustanovu - rekao je ef. Cerić.

 

             N. P.

  (Dnevni avaz)