A+ A A-

Pretraga pitanja

Njiva kao vakuf za izgradnju puta

Pitanje:

Za vrijeme dok je moj babo bio živ (preselio je prošle godine, da mu se Gospodar svih svijetova smiluje), uvijek je govorio da će jednu njivu u hajr dati ukoliko pokraj te njive se bude pravio put/cesta. Mama me jutros zove i reče da će se stvarno realizovati pravljenje puta, a da će općina platiti naknadu za oduzetu zemlju.

Sad nas zanima da li mi taj novac možemo uzeti od općine i preusmjeriti ga na babino ime za našu lokalnu džamiju ili neku drugu džamiju u izgradnji? Da li će se to jednako vrednovati za našeg babu kao što je imao nijet dati tu zemlju u hajr bez ikakve naknade?

Odgovor:

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Kada umre čovjek prestaju i njegova djela osim u tri slučaja: trajne sadake (vakuf), nauke koja koristi ljudima i nakon njegove smrti i čestitog djeteta koje moli za njega“. Prema tome, može se pred dušu osobe koja je preselila na drugi svijet uvakufiti. Uvakufiti se može nekretnina ili donirati određena novčana sredstva u neki hajr projekat, pa na osnovu te donacije biti vakif u tom projektu. Bez obzira na to da li osoba lično uvakufila vlastitu imovinu, ili za nju uvakufio neko drugi svoju imovinu, vakuf ima isti tretman.

Shodno navedenom, Vi možete uzeti spomenutu naknadu i donirati je za izgradnju vaše ili neke druge džamije, ili nekog drugog objekta od opće koristi.

Također, s obzirom na to da je put javno dobro koje će korisiti mnogima Vi možete da se odreknete potraživanja naknade za oduzetu zemlju s namjerom da to bude Vaš doprinos izgradnji puta. Sve navedeno spada u trajnu sadaku i dok ona traje vaš otac će imate savepe za to.