Ured za hadž i umru

Rukovodilac: Dževad Hadžić

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 797,

+387 33 289 700

E-mail: uredzahadziumru@rijaset.ba

Web: www.hadziumra.ba