Ured za hadž i umru

Rukovodilac: Sadžid Ramić

Sjedište Ureda: ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo

Telefon: 033/533-172

               033/668-651

               033/533-000

Fax: 033/210-042

E-mail: uredzahadziumru@rijaset.ba

Web: www.hadziumra.ba