A+ A A-

Pretraga pitanja

Da li su nasljednici dužni vratiti dugovanja umrlog?

Pitanje:

U porodici se desio smrtni slučaj i umrlom je njegov brat ostao dužan. U pitanju su braća od 15 i 16 godina. Da li je obavezan da dug vrati roditeljima kao nasljednicima? On ima želju da mu za taj dug žrtvuje kurban.

Odgovor:

Dug se vraća nasljednicima umrle osobe. S obzirom na to da je u konkretnom slučaju riječ o mlađoj osobi, ako umrla osoba nije imala suprugu i djece onda su njegovi jedini nasljednici roditelji. U osnovi, dug se vraća u onome što je posuđeno, ali s obzirom na to da se dug može i oprostiti, ako su nasljednici (roditelji) saglasni brat može umjesto vraćanja duga žrtovati kurban za svoga umrlog brata.