Logo

Komisija za hadž, umru i vjerski turizam

  • Published in
  • Kategorija: Saborske komisije
  • Štampa

Komisija za hadž, umru i vjerski turizam osnovana je Odlukom Sabora o izboru saborskih komisija Sabora IZ-e donesenom 30. ševvala 1428.h.g., odnosno 17. novembra 2007. godine. Članom 15. ove Odluke Komisija za hadž, umru i vjerski turizam zadužena je da:

a. razmatra pitanja u vezi sa pripremama i realiziranjem hadža,

b. razmatra pitanja u vezi sa pripremama i realiziranjem umre,

c. prati aktivnosti od značaja za razvoj institucije hadža i umre,

d. prati aktivnosti u vezi sa vjerskim turizmom (unutar i izvan) koji organizira Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ili ima veze sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini,

e. učestvuje u pripremanju radnog plana Sabora za aktivnosti u ovom području,

f. razmatra i druga pitanja sličnog karaktera.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.