Logo

Odbijanje poslušnosti roditeljima u onome što je grijeh

Pitanje:

Kako se vjernička porodica treba postaviti prema ocu, „glavi kuće“, koji zahtijeva da mu članovi porodice donose alkohol, bingo listić, cigarete i sl.? Svaki pokušaj razgovora o tim pitanjima završi svađom. Postoji li nada da nam Allah dž.š. putem dove i pokajanja oprosti grijehe koje činimo zbog njega (tj. zbog mira u kući), i da li  postoje dove kojima bismo održali mir i rahatluk u kući?

Odgovor:

Poslušnost i dobročinstvo prema roditeljima jeste jedna od islamskih obaveza. U suri Lukman,14. ajet, Svevišnji kaže: „Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim...“. Međutim, ova obaveza uvjetovana je odredbom kojom se isključuje poslušnost u onome što je grijeh. Ova odredba navodi se u narednom, 15. ajetu spomenute sure: „A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj...“. Muhammed a.s. je rekao: „Nema poslušnosti stvorenju u onome u čemu/što je grijeh prema Stvoritelju. Poslušnost je dozvoljena/obavezna samo u onome što je dobro.“ (Buharija) Shodno citiranim ajetima i hadisu Vjerovjesnika, a.s., poslušnost roditeljima i bilo kojoj drugoj osobi uvjetovana je moralnom kvalifikacijom djela/postupka čije činjenje se traži ili koje se samoinicijativno čini. Ako je samo djelo koje se traži/čini grijeh, onda naređenome nije dopušteno da ga uradi, izuzev u slučaju prinude. A sama prinuda ima svoje posebne uvjete i karakteristike, o čemu se govori u fikhskim djelima. Nažalost, ima nesavjesnih i neodgovornih roditelja, posebno među očevima, koji traže od svoje djece da im kupuju u prodavnici, donose ili serviraju alkoholna pića, da im kupuju lutriju, cigarete i sl. (iako je i zakonom zabranjena njihova prodaja malodobnoj djeci), čime čine više grijeha, od kojih je najteži taj što vlastitu djecu uče i navode da i ona u budućnosti budu ovisnici o psihoaktivnim supstancama, igrama na sreću itd. Najčešće se tu radi o malodobnoj djeci koja iz straha i pod pritiskom agresivnog ponašanja roditelja udovoljavaju njihovim (neprimjerenim) zahtjevima. Ukoliko pod tim pritiskom i poslušaju roditelje, malodobna djeca svakako nisu odgovorna za svoja djela. Ako se radi o odrasloj djeci ili supruzi, trebaju uznastojati odvratiti oca/muža od tog poroka lijepom riječju i dovama. Allahova milost je bezgranična i oprašta grijehe onima koji se iskreno pokaju. Vama savjetujemo da budete ustrajni u učenju dova i lijepom odnosu prema ocu. Allah je milostiv i oprostit će onome ko oprost zatraži. Neka vam Allah pomogne u vašim nakanama i dovama da uputi na pravi put vašega oca.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.