Posebno obilježavanje 18. rođendana

Pitanje:

Da li je greška pridavati veliku pažnju osamnaestom rođendanu?

Odgovor:

Nema smetnje da se osoba posebno raduje osamnaestom rođendanu kao vremenu u kojem se po pozitivnim zakonskim propisima tretira punoljetnom i tada stiče neka građanska prava koja su joj do tada bila uskraćena, kao što je pravo raspolaganja imovinom, pravo da upravljanja motornim vozilom nakon polaganja vozačkog ispita, glasanja na izborima i sl. Napominjemo da se šerijatska/obredna punoljetnost stiče pojavom menstruacije kod djevojčica, odnosno polucije kod dječaka, a najdalje do 15. godine života.