Logo

Značenje imena Sabira

Pitanje:

Moje ime je Sabira. Prošle godine sam upoznala hafiza koji mi je rekao da moram pod hitno promijeniti ime jer ono znači „ona koja trpi“. Oglušila sam se o tu njegovu opasku a onda su mi se desile grozne stvari u životu. Moje pitanje glasi: da li da mijenjam svoje ime?

Odgovor:

Ime Sabira znači: strpljiva, izdržljiva, postojana. To je tradicionalno muslimansko ime koje ima lijepo značenje. Eventualnom promjenom imena nećete izbjeći nedaće i probleme u životu, jer niko nije bez problema. Međutim, ljudi se razlikuju u svom odnosu prema problemima. Od svakog vjernika se traži da radi na njihovom rješavanju i prevazilaženju, a dok ih ne riješi treba da bude strpljiv i postojan. Vjernici trebaju biti strpljivi pri izvršavanju naređenog (činjenju ibadeta i dobrih djela), kao i pri izbjegavanju zabranjenog (harama). Uzvišeni Allah na više mjesta u Kur'anu hvali strpljive i obećaje im veliku nagradu. Tako se kaže: „Allah je doista na strani strpljivih.“ (El-Bekare, 153.) „A ti obraduj izdržljive“ (El-Bekare, 155.) „a Allah izdržljive voli.“ (Alu Imran, 146.) „Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni.“ (Ez-Zumer, 10.)

U svim ovim, ali i drugim sličnim ajetima, koriste se izrazi „sabirun/sabirin/sabirat“ i ti izrazi su množina riječi „sabir/sabira“, a to je osnova vašeg imena. Prema tome, nema potrebe da mijenjate ime, jer ono ima lijepo značenje. Ime treba mijenjati samo ako ono ima loše značenje.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.