A+ A A-

Održana 38. redovna sjednica Rijaseta

  • 000000

SARAJEVO, 8. april 2021. – Danas je u Sarajevu, pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića, održana 38. redovna sjednica Rijaseta.

Razmatran je obiman dnevni red. Nakon usvajanja zapisnika sa 37. redovne i 7. vanredne sjednice Rijaseta, Rijaset je razmatrao primjedbe koje je Vijeće muftija na svojoj sjednici dalo na Izvještaj o radu Rijaseta, kao i Izvještaj o realizaciji budžetskih sredstava za prošlu, 2020. godinu.

Zatim je razmatran Prijedlog Nastavnog plana i programa mektebske nastave Islamske zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi; razmatrana je i finansijska podrška projektima „Mreže mladih“ Islamske zajednice, te finansijska podrška projektima Odjela za brak i porodicu - odobrena su sredstva za finansiranje projekata i jednog i drugog; razmatran je i usvojen prijedlog znaka“Mreže mladih“, koji je odabrala stručna komisija; razmatran je i usvojen prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja mature u medresama; razmatran je i usvojen Prijedlog plana upisa studenata u akademskoj 2021/2022. godini na fakultete čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini; razmatran je i usvojen Prijedlog za odobravanje realizacije projekta Green Deal od EUSR (Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske Unije u Sarajevu); razmatran je i prijedlog za davanje saglasnosti za realizaciju pilot-projekta „Akademija za mlade teologe i imame“ - Rijaset je dao načelnu podršku tom projektu, uz obavezu da se prije konačnog usvajanja ovog prijedloga moraju predočiti njegov precizni program i cilj.

Rijaset je razmatrao i neka radno-pravna i druga pitanja iz svoje nadležnosti.