zekat online uplata

A+ A A-

Predstavnici Uprave za vjerske poslove Rijaseta posjetili KJU „Porodično savjetovalište“

16 02 2021 02 posjete bip

U četvrtak, 11. februara 2021. godine, predstavnici Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Safija Malkić, šef Odjela za brak i porodicu, dr. Enes Svraka, šef Odjela za mekteb i mlade i mr. Elma Tatar-Avdić, član stručnog tima Savjetovališta za brak i porodicu MIZ Sarajevo, posjetili su Kantonalnu javnu ustanovu „Porodično savjetovalište“ gdje ih je primila mr. Azra Latić, v.d. direktorica, sa saradnicama, Dženanom Kuluglija, psihologom i predsjednicom Upravnog odbora i Elmom Halilović, diplomiranim pravnikom i šefom odjeljenja.

16 02 2021 02 posjete bip 1

Posjeta je upriličena zbog prelaska KJU „Porodično savjetovalište“ u novi prostor i razmjene iskustava u radu te naznaka budućih planova po pitanju učešća u zajedničkim projektima. Direktorica Latić se zahvalila na posjeti i upoznala predstavnike Rijaseta da, nakon preseljenja u novi, veći i funkcionalniji objekat, KJU „Porodično savjetovalište“ planira unaprijediti i proširiti svoj rad kao i programe podrške porodici. Dr. Malkić je prezentirala projekat „Savjetovalište za brak i porodicu“ koji je Uprava za vjerske poslove pokrenula u deset medžlisa i izrazila nadu u vezi nastavka saradnje i zajedničkog učešća na promociji bračnih i porodičnih vrijednosti. Nakon osvrta na zajedničke aktivnosti koje su realizirane tokom protekle četiri godine i opservacija ostalih učesnika na sastanku, dogovoren je nastavak saradnje između dviju institucija i učešće uposlenika Porodičnog savjetovališta u realizaciji seminara za stručno usavršavanje voditelja/ica i članova stručnih timova savjetovališta za brak i porodicu pri medžlisima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.