A+ A A-

Pretraga pitanja

Nepoštivanje ugovora i naplata sredstava

Pitanje:

Poslodavac je postigao dogovor sa svojim uposlenicima o visini primanja, te je skoro dvije godine isplate vršio u skladu sa dogovorom, i sve je funkcionisalo bez problema tj. onako kako je dogovoreno. Prije par mjeseci, desilo se da je bez bilo kakve najave i obrazloženja, nekim od uposlenika isplaćeno znatno manje u odnosu na iznos koji je ranije dogovoren. Kada je zatraženo obrazloženje, poslodavac je pojasnio kako su u ranijem periodu isplate vršene suprotno odredbama važećeg pravilnika. Onda je prije nekoliko mjeseci poslodavac počeo primjenjivati odredbe važećeg pravilnika, te je zato uposlenicima isplaćeno manje od onoga što je dogovoreno. Sada se pitamo: ko je kome dužan - da li poslodavac uposlenicima jer nije ispoštovao dogovor (ne ulazeći u metode obračuna plata i naknada), ili su uposlenici dužni vratiti poslodavcu iznos kojeg su ranije primili, a koji nije obračunat u skladu sa važećim normativnim aktima.

Odgovor:

Kada dođe do spora dvije ugovorne strane, i ne mogu da se nagode o tome ko je, u čemu i koliko kriv, te kako to kompenzirati, onda treba da se obrate sudu da im presudi o tome, ili da izaberu arbitra kojega prihvate obje strane. Naime, obje ugovorne strane imaju svoju priču i svoje dokaze i razloge, tako da je nekome sa strane teško ocijeniti ko je, u čemu i koliko u pravu, a ko nije u pravu. S obzirom na to da nam nije poznat argument druge strane, tj. ne znamo kako je ugovorom definisan obračun plaća, da li se pozivalo na pravilnik a on se nije primjenjivao ili su one određivane na neki drugi način, mi ne možemo konkretno odgovoriti ko je kome dužan. Ovom prilikom možemo iznijeti načelni stav, a to je da Uzvišeni Allah u Kur'anu naređuje: „O vjernici, ispunjavajte preuzete obaveze/ugovore!“ (El-Maide, 1) Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Muslimani se pridržavaju uvjeta koje su utanačili“. (Et-Tirmizi) Prema tome, poslodavac i uposlenici koji pod određenim uvjetima pristanu i prihvate ugovor o radu, dužni su ispuniti ono što se od njih traži u ugovoru, onako kako je uglavljeno u ugovoru. Ukoliko dođe do promjena okolnosti, pa jedna od ugovornih strana ne može da ispuni svoje obaveze, ili smatra da ih treba ispuniti na drugačiji način, potrebno je da razgovara s drugom stranom potpisnicom ugovora. Ne može se jednostrano mijenjati ugovor ili njegova primjena. Kršenje ugovora je vjerski prekršaj (grijeh) za koji se odgovara, a sankcionisano je i građanskom sankcijom - obavezom nadoknade štete.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice