A+ A A-

Pretraga pitanja

Plaćanje kirije unaprijed

Pitanje:

Da li je, po šerijatskim propisima, dozvoljeno unaprijed naplatiti kiriju za zakup poslovnog prostora? Naprimjer 01.7. naplatiti zakup za juli mjesec?

Odgovor:

Prema fikhskim propisima nema smetnje da se ugovorne strane prilikom sklapanja ugovora o zakupu dogovore da isplata zakupnine bude prvog dana u mjesecu, za tekući mjesec. Način isplate koje ugovorne strane dobrovoljno dogovore treba ispoštovati, jer “Muslimani se pridržavaju uvjeta, osim onih kojima se dozvoljava zabranjeno ili zabaranjuje dozvoljeno” - navodi se u hadisu kojeg bilježi Et-Tirmizi.

U kodifikacijskom djelu šerijatskog imovinskog prava Muršidu-l-hajran u članu 568. stoji: „Dozvoljeno je usloviti plaćanje zakupnine unaprijed, kao i njeno odgađanje ili otplatu na rate u određenim vremenskim razmacima.“ (Muhammed Kadri-paša, Muršid al-hajran, str.162)