Logo

Hutba o mektebu i mektebskom poučavanju

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرَ

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svjetova, Koji je objavio Kur'an i pozvao ljude da uče, čitaju i proučavaju s imenom svog Gospodara koji je sve stvorio. Donesimo salavat i selam na Allahovog miljenika Muhammeda a.s., koji je naglasio da je traženje nauke obaveza svakom muslimanu i muslimanki, neka je salavat i selam na njegovu porodicu, njegove ashabe, bosanske šehide i one koji su slijedili i slijede njegove upute do Kijametskog dana.

Draga braćo!

Tema o kojoj danas želim govoriti je mekteb i mektebsko poučavanje. Ona je aktuelna u svakom danu našeg života jer u prvom kur’anskom ajetu objavljenom i upućenom našem Poslaniku a.s., a zatim i cijelom čovječanstvu naglašen je poziv da se uči i proučava u ime Gospodara koji sve stvara. Pitanje poučavanja, odgoja i obrazovanja svakog od nas a posebno mlađeg naraštaja, jedno je od najvažnijih pitanja pojedinca, porodice, zajednice, cijelog Ummeta, pa tako i nas Bošnjaka. To je pitanje na kojem možemo da položimo ispit života ili budemo životni gubitnici kako na ovom tako i na budućem svijetu. Učenje i poučavanje treba biti radi Allaha i u ime Allaha, kako bi se postigao Božiji bereket i blagoslov.

Obaveza kojom je Allah zadužio muslimana i muslimanku je da osnuju porodicu, brinu o djeci, da vode uredan i čestit porodični život, koji treba biti ispunjen ljubavlju, zadovoljstvom i poštovanjem. U citiranim ajetima na početku hutbe se kaže: ''Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On daruje/poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće - mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; On uistinu, sve zna i sve može.'' (Eš-Šura; 49-50)

Djeca su poklon od Allaha, a prema daru, poklonu se odnosimo sa zahvalnošću i povjerenjem. Prva i najvažnija institucija za odgoj djece je porodica, pa zatim mekteb i džamija, te društvo, odnosno škola kao obrazovno-odgojna ustanova. Roditeljska dužnost je djecu podizati, odgajati u duhu vjere i omogućiti im obrazovanje. Briga o odgoju djece u islamu nije iskaz slučajnosti i nečije samovolje, već spada u obavezne dužnosti najvišeg reda. Na ovu odgovornost Poslanik a.s., ukazuje: "Bdjeti nad odgojem svoje porodice je vjerska dužnost, a zanemariti i zapostaviti takve vrline kod djece jeste najveći stepen nemarnosti. Dosta je čovjeku grijeha, ako ne bude vodio brigu o onome za šta je zadužen." (Buharija)

Islam je put individualnog vjerovanja i kolektivnog organizovanja. Muslimani u BiH imaju prava i obavaze naspram Islamske zajednice, kao što i Islamska zajednica ima prava i obaveze naspram svojih pripadnika, vjernika. Kroz ovakav pristup se osjeća obaveza muslimana da pored propisanih ibadeta kao što su namaz, post, zekat, hadždž i drugo, čuvaju, pomažu i razvijaju našu Zajednicu. Jedno od zajedničkih prava i obaveza je korišćenje usluge odgajanja i poučavanja mladih naraštaja. Islamska zajednica je naspram svojih pripadnika dužna da okuplja, tumači i objašnjava vjeru i vjerske propise, organizuje zajedničko vršenje kolektivnih ibadeta, te u skladu sa svojim mogućnostima omogući najbolji odgoj i poučavanje. Za tu potrebu osniva i otvara svoje odgojno-obrazovne ustanove; obdaništa, mektebe, medrese i fakultete, kao i putem vjeronauke u školi.

Živimo u vremenu i prilikama koje traže nove ideje, nove programe i sadržaje, energiju i angažiranost. Zahtjev vremena iziskuje budnost i aktivnost na planu očuvanja tradicionalnih i prilagođavanja suvremenim vrijednostima poučavanja. Traženje i stjecanje znanja jedno je od Bogu dragih djela i jedan od najveličanstvenijih i najboljih ibadeta. Stjecanje znanja, iskustva, učenje i prenošenje znanja, obaveza je kojoj su se predano posvetili naši uzoriti prethodnici. Tumačenje vjere i praktični život u vjeri učili smo od njih, a Poslanik, a.s., je rekao: “Kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere.” (Buharija i Muslim)

Odgoj i poučavanje su jedna od osnovnih zadaća Islamske zajednice, a to je i suština imamske misije. Za uspjeh u odgojno-obrazovnom procesu, dakle mektebskom odgoju i poučavanju potreban je skladan i harmoničan odnos između djeteta, muallima i roditelja kao dualističkih bića i plana i program mektebske pouke kao sadržajnog faktora.

Uspješan muallim unosi duh vjere i snagu jedinstva džemata, predvodi, kreira, inovira, stimuliše i rukovodi mektebskom poukom počašćen bereketom prenošenja i poučavanja. Odgovornost roditelja se ogleda kroz obavezu odgoja i obrazovanja djece u duhu islama. Uloga roditelja na putu istine i spoznaje je vrlo važna. Odgovoran roditelj svoje dijete upućuje u mekteb, podstiče, pomaže mu i sa njim učestvuje u mektebskom poučavanju i planiranim mektebskim aktivnostima. To je roditelj koji je svjestan činjenice da se taj roditeljski zadatak mjeri uspjehom ili neuspjehom na oba svijeta.

Dijete koje je usmjereno i podržano od strane roditelja, te na zanimljiv, originalan i inovativan način motivisano od strane muallima, rado će dolaziti u mekteb i biti ustrajno na tom putu. Mekteb je institucija koja na našim prostorima živi sa izgradnjom prve džamije, to je institucija koja je Bošnjaku bliska i koja je sastavni dio bošnjačkog bića. To je mjesto gdje se odgaja i uči, gdje se stječu nova iskustva, mjesto gdje se odrasta i druži. Kao što je život u stalnom pokretu, tako je i mekteb živ i dinamičan, a posebno onaj koji je inovativan i dobro organizovan.

Nastavni plan i program mektebske nastave usvojen 2004. god., zaslužuje pohvale kao značajan iskorak u mektebskom poučavanju, a kreatori istog čestitke za doprinos mektebu. Imajući u vidu suvremene izazove u mektebu, ocjenu relevantnih mišljenja u vezi mekteba koje su iznijeli roditelji, muallimi, glavni imami, muftije i stručnjaci iz pedagoško-psiholoških nuaka, promjene u odgojno-obrazovnom procesu mektebske pouke bile su neophodne. Islamska zajednica, odnosno Uprava za vjerske poslove Rijaseta je intezivno radila na pripremanju novog Nastavnog plana i programa mektebske pouke inovirajući ga u skladu sa izazovima i potrebama vremena, a koji je usvojen i odobren od strane Rijaseta i Vijeća muftija. Podsjećamo na riječi h. Alije, r.a., kada je govoreći o odnosu roditelja i društva prema mladima rekao: „Odgajajte svoju djecu za vrijeme u kojem će oni živjeti, a ne za vrijeme u kojem vi živite“.

Nakon izrade i usvajanja Nastavnog plana i programa mektebske pouke, Rijaset Islamske zajednice je raspisao Konkurs za izradu Ilmihala 1, 2 i 3. Nadamo se da je ovaj javni poziv potencionalnim autorima ilmihala podsticaj, motivacija i prava prilika da ako Bog da u planiranom roku dobijemo kvalitetne ilmihale.

Poštovana braćo Vama je poznato da se uporedno sa školskom odvija i mektebska nastava čiji se kraj nazire. Vjeronauka u školi i mektebska pouka kreću se različitim putevima, ali idu ka istom cilju. Vjerska nastava u školi pruža teorijska znanja, a mektebska pouka praktičnu primjenu naučenog u mektebu i školi sa intencijom odgajanja budućih vjernika, džematlija. Svako od nas nosi tople i lijepe uspomene iz mekteba. Jedno od značajnih obilježja i karakteristika mekteba jesu mektebska takmičenja koja se održavaju na nivou džemata, medžlisa, muftiluka i završavaju finalnim takmičenjem najuspješnijih polaznika na nivou Rijaseta. Na finalnom mektebskom takmičenju na nivou Rijaseta pravo učešća izbore 32 polaznika mekteba, po 4 ispred svakog muftijstva. Ovogodišnja mektebska takmičenja otpočinju 8. aprila na nivou medžlisa, 22. aprila je na nivou muftiluka i 6. maja na nivou Rijaseta. Mektebska takmičenja su prilika da polaznici mekteba pokažu dio znanja kojeg su usvojili tokom mektebske pouke. Također, Ovo je prilika da pozovemo roditelje i sve zainteresovane da uzmu učešća i prisustvuju kao podrška najvrijednijim polaznicima mekteba i njihovim muallimima. Druga značajna karakteristika mektebske pouke su završni ispiti-hatme polaznika, promocija novih učača Kur'ana, sportske i druge mektebske manifestacije.

Pored imama-muallima džematski odbori pružaju temeljnu podršku mektebu, a oni se brinu za adekvatne uslove u kojima se održava mektebska pouka, za dobro opremljene i udobne mektebske učionice, za podršku muallimu u organizovanju izleta, ekskurzija i vannastavnih aktivnosti. Ovo je prilika da im se svima zahvalimo s nadom da će i u narednom periodu nastaviti s podrškom najmlađima.

Pred nama je ako Bog da i mubarek mjesec ramazan u kojem će polaznici mekteba uzeti učešća u ramazanskim ibadetima i programima kao što su mukabele, iftari kao posticaj za post polaznicima, prigodni programi povodom mubarek noći i drugim povodom.

U kontekstu emaneta koje smo preuzeli pojedinačno ili kolektivno podsjećamo se na riječi Poslanika a.s., u kojima poručuje; ''Allah će pitati svakog kome je bio povjeren emanet na čuvanje kako je to ispunio, da li ga je valjano čuvao ili ga je nehajem, nepažnjom i svjesno upropastio.'' (Buharija)

Molim Allaha dž.š., da nam sačuva našu djecu i da ih uputi na Pravi put, da nam pomogne da u našim mektebima podižemo i odgajamo djecu čija srca će biti ispunjena imanom i dobročinstvom i koja će biti primjer drugima. Ima li veće nagrade za roditelje od dove koju dijete uči, a ona glasi: Rabbenag-firli ve li validejje ve lil-muminine jevme jekumu-l-hisab, što znači ''Gospodaru naš oprosti meni, mojim roditeljima i svim vjernicima do Sudnjeg dana.'' Amin ja Rabbel alemin!

Doc.dr. Enes-ef. Svraka, Uprava za vjerske poslove

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.